11.07.2018

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ EN 60947-5-7 (EN 60947-5-7:2003, IDT) Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 5-7. Пристрої та комутаційні елементи кіл керування. Вимоги до безконтактних давачів з аналоговим виходом. Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 60947-5-7:2015 (прийнятого методом підтвердження).

 

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Європейський стандарт EN 60947-5-7:2003 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.

Ступінь відповідності –– ідентичний (IDT).

До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

 

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ПНВП «СИНАПС»;

вул. Ванди Василевської, 7, м. Київ, 04116;

e-mail: vik@sinapse.ua

Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

 

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за адресою
e-mail: vik@sinapse.ua