10.07.2018

Повідомлення про розроблення перших редакцій проектів національних стандартів

ДСТУ EN 60601-1-2:20__ (EN 60601-1-2:2015, IDT; ІЕС 60601-1-2:2014, IDT) Вироби медичні електричні. Частина 1-2. Загальні вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик. Додатковий стандарт. Електромагнітна сумісність. Вимоги та випробування;

ДСТУ EN 61000-3-11:20__ (EN 61000-3-11:2000, IDT) Електромагнітна сумісність. Частина 3-11. Норми. Унормування змін напруги, напруги флуктуацій і флікера низьковольтних електропостачальних системах загальної призначеності. Обладнання з номінальною силою струму не більше ніж 75 А та підключене за певних умов;

ДСТУ EN 61000-4-2:20__ (EN 61000-4-2:2009, IDT) Електромагнітна сумісність. Частина 4-2. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до електростатичних розрядів;

ДСТУ EN 61000-4-15:20__ (EN 61000-4-15:2011, IDT) Електромагнітна сумісність. Частина 4-15. Методики випробування та вимірювання. Флікерметр. Технічні вимоги до функціювання та конструкції;

ДСТУ EN 61000-4-28:20__ (EN 61000-4-28:2000, IDT; EN 61000-4-28/А1:2004, IDT;         EN 61000-4-28/А2:2009, IDT) Електромагнітна сумісність. Частина 4-28. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до змінення частоти електромережі;

ДСТУ EN ISO 14982:20__ (EN ISO 14982:2009, IDT) Машини для сільського та лісового господарства. Електромагнітна сумісність. Методи випробовування та критерії приймання.

Завантажити >>