10.12.2020

Схвалення проекту стандарту  ETSI EN 301 489-50 V2.2.2 (2020-12) «Стандарт щодо електромагнітної сумісності (EMC) для радіообладнання та служб. Частина 50. Спеціальні умови для базових станцій (BS) мобільного зв’язку. Ретранслятори та допоміжне обладнання.  Гармонізований стандарт для електромагнітної сумісності» (ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 50: Specific conditions for Cellular Communication Base Station (BS), repeater and ancillary equipment; Harmonised Standard for ElectroMagnetic Compatibility)

             

 

До відома зацікавлених сторін

        

Повідомляємо, що розпочато процедуру громадського обговорення та схвалення проекту стандарту ETSI EN 301 489-50 V2.2.2 (2020-12) «Стандарт щодо електромагнітної сумісності (EMC) для радіообладнання та служб. Частина 50. Спеціальні умови для базових станцій (BS) мобільного зв’язку. Ретранслятори та допоміжне обладнання.  Гармонізований стандарт для електромагнітної сумісності» (ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 50: Specific conditions for Cellular Communication Base Station (BS), repeater and ancillary equipment; Harmonised Standard for ElectroMagnetic Compatibility).

 

Кінцевий термін подання зауважень та коментарів 10 лютого 2021 року.

 

Зауваження та коментарі до проекту стандарту просимо подавати в національний орган стандартизації на такі електронні адреси: anna.martynenko@uas.org.uairyna.polyakova@uas.org.ua або natalia.bilous@uas.org.ua.