Останні надходження нормативних документів

Перелік останніх надходжень за поточний (або попередній) рік

Позначення
Назва
Місяць*
ДСТУ HD 21.4 S2:2016Кабелі з полівінілхлоридною ізоляцією на номінальну напругу до 450/750 В включно. Частина 4. Кабелі в оболонці для стаціонарного прокладання9
ДСТУ СWA 16022:2015Планування та управління витратами проекту (PSCPM)9
ДСТУ ISO/IЕС TR 24774:2016Інженерія систем і програмних засобів. Керування життєвим циклом. Настанови щодо опису процесу9
ДСТУ EN 12697-24:2018Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 24. Опір втомі9
ДСТУ EN 12597:2018Бітум та бітумні в’яжучі. Словник термінів9
ДСТУ EN 12012-4:2016Устатковання для виробництва ґуми та пластмас. Подрібнювачі. Частина 4. Агломератори. Вимоги щодо безпеки9
ДСТУ ISO/IEC 27033-3:2016Інформаційні технології. Методи захисту. Безпечність мережі. Частина 3. Еталонні мережеві сценарії. Загрози, методи проектування та проблеми керування9
ДСТУ IEC/IEEE 61850-9-3:2018Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 9-3. Профіль протоколу точного часу для автоматизації енергосистем9
ДСТУ IEC TS 61850-80-4:2018Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 80-4. Перехід від об’єктної моделі COSEM (IEC 62056) до моделі даних IEC 618509
ДСТУ IЕС 80000-14:2016Величини та одиниці. Частина 14. Телебіометрія, що стосується фізіології людини9
ДСТУ IЕС 80000-13:2016Величини та одиниці. Частина 13. Інформатика та інформаційні технології9
ДСТУ ISO/IЕС 29192-2:2016Інформаційні технології. Методи захисту. Легковагова криптографія. Частина 2. Блокові шифри9
ДСТУ ISO/IЕС 29155-3:2017Інженерія систем і програмного забезпечення. Структура порівняльного аналізу ефективності проектів інформаційних технологій. Частина 3. Настанова щодо звітності9
ДСТУ ISO/IЕС 29155-2:2017Інженерія систем і програмного забезпечення. Структура порівняльного аналізу ефективності проектів інформаційних технологій. Частина 2. Вимоги до порівняльного аналізу9
ДСТУ ISO/IЕС 29155-1:2017Інженерія систем і програмного забезпечення. Структура порівняльного аналізу ефективності проектів інформаційних технологій. Частина 1. Поняття та визначення9
ДСТУ ISO/IЕС 18033-4:2015Інформаційні технології. Методи захисту. Алгоритми шифрування. Частина 4. Потокові шифри9
ДСТУ ISO 80000-10:2016Величини та одиниці. Частина 10. Атомна та ядерна фізика9
ДСТУ ISO 579:2018Кокс. Метод визначення загальної вологи9
ДСТУ EN ISO 27020:2018Стоматологія. Брекети та трубки, що застосовуються в ортодонтії9
ДСТУ EN ISO 8325:2018Стоматологія. Методи випробування ротаційних інструментів9
ДСТУ EN 62059-32-1:2016Засоби для електричних вимірювань. Надійність. Частина 32-1. Довговічність. Перевірка сталості метрологічних характеристик за допомогою підвищеної температури9
ДСТУ EN 15635:2016Системи складські стаціонарні сталеві. Експлуатування та технічне обслуговування складського устатковання9
ДСТУ EN 13954:2016Устатковання для харчової промисловості. Машини для нарізання хліба. Вимоги щодо безпеки та гігієни9
ДСТУ EN 415-6:2017Безпечність пакувальних машин. Частина 6. Машини для обгортання піддонів9
ДСТУ EN 415-1:2017Безпечність пакувальних машин. Частина 1. Термінологія та класифікація пакувальних машин і допоміжного устатковання9
ДСТУ EN 286-1:2016Посудини, що працюють під тиском, для повітря чи азоту. Частина 1. Посудини, що працюють під тиском, загальної призначеності9
ДСТУ EN 71-7:2016Безпечність іграшок. Частина 7. Фарби для малювання пальцями. Вимоги та методи випробування9
ДСТУ EN 71-3:2016Безпечність іграшок. Частина 3. Міграція певних елементів9
ДСТУ 8773:2018Склад та зміст розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту в складі проектної документації на будівництво об’єктів. Основні положення9
ДСТУ 8614:2016Люпин білий харчовий. Технічні умови9
ДСТУ 8296:2015Енергозбереження. Гідроенергетика мала. Методика визначення ресурсів9
ДСТУ 3662:2018Молоко-сировина коров’яче. Технічні умови9
ДСТУ ISO/IEC TR 24748-3:2016Інженерія систем і програмного забезпечення. Керування життєвим циклом. Частина 3. Настанова щодо застосування ISO/IEC 12207 (Процеси життєвого циклу програмного забезпечення)8
ДСТУ ISO/IEC 27033-5:2016Інформаційні технології. Методи захисту. Безпечність мережі. Частина 5. Убезпечення комунікацій уздовж мереж із використанням віртуальних приватних мереж (VPNs)8
ДСТУ ISO/IEC 27018:2016Інформаційні технології. Методи захисту. Кодекс усталеної практики для захисту персональної ідентифікаційної інформації (РП) у загальнодоступних хмарах, що діють як процесори РП8
ДСТУ IEC TR 61968-14:2018Інтеграція прикладних програм на електромережних підприємствах. Системні інтерфейси в менеджменті розподілу електроенергії. Частина 14. Згармонізовування MultiSpeak із загальною інформаційною моделлю (СІМ)8
ДСТУ IEC TR 61850-90-12:2018Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 90-12. Настанови щодо розроблення глобальної мережі (WAN)8
ДСТУ IEC TR 61850-90-8:2018Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 90-8. Об’єктна модель для E-mobility8
ДСТУ IEC TR 61850-90-3:2018Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 90-3. Використовування протоколу IEC 61850 для моніторингу стану, діагностування та аналізування8
ДСТУ IEC TR 61850-90-2:2018Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 90-2. Використовування протоколу IEC 61850 для комунікацій між підстанціями та центрами керування8
ДСТУ IEC TR 61850-80-3:2018Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 80-3. Відображення у веб-протоколи. Вимоги та технічні рішення8
ДСТУ IEC/TR 61850-1:2018Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 1. Вступ та огляд8
ДСТУ IEC 61850-3:2018Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 3. Загальні технічні вимоги8
ДСТУ EN ISO 11204:2016Акустика. Шум, утворюваний машинами та устаткованням. Визначення рівнів звукового тиску випромінення на робочому місці та в інших визначених місцях з урахуванням точних поправок на середовище8
ДСТУ EN ISO 11201:2016Акустика. Шум, утворюваний машинами та устаткованням. Визначення рівнів звукового тиску випромінення на робочому місці та в інших визначених місцях у практично вільному полі над звуковідбивальною площиною без урахування поправок на середовище8
ДСТУ EN ISO 3746:2016Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Наближений метод із використанням обгинальної поверхні вимірювання над звуковідбивальною площиною8
ДСТУ EN ISO 3744:2016Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для практично вільного поля над звуковідбивальною площиною8
ДСТУ EN 60974-10:2016Обладнання для дугового зварювання. Частина 10. Вимоги до електромагнітної сумісності8
ДСТУ EN 60598-2-2:2016Світильники. Частина 2-2. Додаткові вимоги. Світильники вмонтовані8
ДСТУ EN 60034-1:2016Машини електричні обертові. Частина 1. Номінальні та робочі характеристики8
ДСТУ EN 12464-1:2016Світло та освітлення. Освітлення робочих місць. Частина 1. Внутрішні робочі місця8
ДСТУ EN 12012-2:2010Устатковання для виробництва гуми та пластмас. Подрібнювачі. Частина 2. Гранулятори стренгові. Вимоги щодо безпеки8
ДСТУ EN 10255:2016Труби з нелегованої сталі, придатні для зварювання та нарізання різьби. Технічні умови постачання8
ДСТУ EN 10216-2:2016Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 2. Труби з нелегованих і легованих сталей з нормованими властивостями за підвищених температур8
ДСТУ EN 1492-2:2016Стропи текстильні. Безпека. Частина 2. Круглі стропи з хімічних волокон загального призначення8
ДСТУ EN 1492-1:2016Стропи текстильні. Безпека. Частина 1. Пласкі ткані стрічкові стропи з хімічних волокон загальної призначеності8
ДСТУ EN 1010-3:2016Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки на етапі проектування та конструювання друкарських і паперообробних машин. Частина 3. Різальні верстати8
ДСТУ EN 71-1:2016Безпечність іграшок. Частина 1. Механічні та фізичні властивості8
ДСТУ 8747:2017Автомобільні дороги. Види та переліки робітз ремонтів та експлуатаційного утримання8
ДСТУ 4460:2018Вироби бісквітні. Загальні технічні умови8
ДСТУ 4333:2018Мармелад. Загальні технічні умови8
ДСТУ 4033:2018Вафлі. Загальні технічні умови8
ДСТУ ETSI EN 301 358:2010Супутникові земні станції та системи. Термінали супутникові користувацькі діапазонів частот від 19,7 ГГц до 20,2 ГГц та від 29,5 ГГц до 30 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування7
ДСТУ UIC 564-1:2009Магістральні пасажирські вагони. Вікна, виготовлені з безпечного скла. Технічні вимоги7
ДСТУ ITU-R BT.1363-1:2013Телебачення мовленнєве. Джитер у цифрових сигналах, передаваних через послідовні інтерфейси, які відповідають Рекомендаціям ITU-R BT.656, ITU-R BT.799 та ITU-R BT.1120. Характеристики та методи вимірювання7
ДСТУ ITU-R BT.711-1:2010Цифрове телевізійне мовлення. Технічні вимоги до опорних сигналів синхронізації для цифрових студій, у яких використовують компонентні відеосигнали7
ДСТУ ITU-T J.601:2013Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи. Передавання сигналів застосовань систем великого екрану з розширеною ієрархією7
ДСТУ ITU-T J.292:2013Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Незалежна від середовища передавання модель телевізійних приставок наступного покоління7
ДСТУ ITU-T J.285:2013Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Модель синхронізованого передавання програм ІР-мережами на запит користувача7
ДСТУ ITU-T J.282:2013Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Модель системи багатоканального розподілу відеосигналів за ІР- протоколом7
ДСТУ ITU-T J.243:2013Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Тракти передавання телевізійних програм. Вимоги до експлуатаційного контролю7
ДСТУ ITU-T L.18:2013Муфти для телекомунікаційних кабелів з мідними жилами захисні7
ДСТУ IEC 62127-2:2009Ультразвук. Гідрофони. Частина 2. Калібрування для ультразвукових полів частотою до 40 МГц включно7
ДСТУ IEC 62127-1:2009Ультразвук. Гідрофони. Частина 1. Вимірювання та характеристики ультразвукових полів у медицині частотою до 40 МГц включно7
ДСТУ IEC 61228:2009Лампи люмінесцентні еритемні. Метод вимірювання характеристик ламп7
ДСТУ IEC 61116:2013Настанова щодо електромеханічного устатковання малих гідроелектростанцій7
ДСТУ IEC 60917-2-2:2010Конструкції механічні для електронного устатковання. Модульний принцип конструювання. Частина 2-2. Групові та детальні технічні вимоги. Приєднувальні координаційні розміри для устатковання з кроком 25 мм. Розміри блочних каркасів, шасі, задніх панелей, пе7
ДСТУ IEC 60917-2:2010Конструкції механічні для електронного устатковання. Модульний принцип конструювання. Частина 2. Групові технічні вимоги. Приєднувальні координаційні розміри для устатковання з кроком 25 мм7
ДСТУ IEC 60917-1:2010Конструкції механічні для електронного устатковання. Модульний принцип конструювання. Частина 1. Родовий стандарт7
ДСТУ IEC 60796-2:2010Інформаційні технології. Шина мікропроцесорна системна з 8-розрядними і 16-розрядними даними (MULTIBUS I). Частина 2. Технічні характеристики і характеристики контактів для конфігурації системної шини з торцевими зۥєднувачами (прямими)7
ДСТУ IEC/TR 60728-6-1:2013Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи. Частина 6-1. Настанови щодо аналогових оптичних систем передавання7
ДСТУ IEC/TS 60034-16-3:2010Машини електричні обертові. Частина 16-3. Системи збудження для синхронних машин. Динамічні характеристики7
ДСТУ IEC/TR 60034-16-2:2010Машини електричні обертові. Частина 16-2. Системи збудження для синхронних машин. Моделі для оцінювання електроенергетичної системи7
ДСТУ EN ISO 14915-2:2013Ергономіка програмного забезпечення для мультимедійних інтерфейсів користувача. Частина 2. Навігація та керування мультимедіа7
ДСТУ EN ISO 11553-2:2013 Безпечність машин. Машини для лазерного обробляння. Частина 2. Вимоги щодо безпеки до ручних пристроїв для лазерного обробляння7
ДСТУ EN ISO 11553-1:2013Безпечність машин. Машини для лазерного обробляння. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки7
ДСТУ EN ISO 11148-3:2014Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 3. Інструменти для свердлення та нарізування нарізі7
ДСТУ EN ISO 11148-2:2014Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Відрізувальні й обтискальні механізовані інструменти7
ДСТУ CEN/TS 13810-2:2009Плити деревинні. Плаваючі підлоги. Частина 2. Методи випробування7
ДСТУ EN 13810-1:2009Плити деревинні. Плаваючі підлоги. Частина 1. Експлуатаційні характеристики та вимоги7
ДСТУ EN 13763-26:2013Вибухові речовини для цивільного застосування. Детонатори та реле. Частина 26. Терміни та визначення понять, методи випробування і вимоги до пристроїв та приладдя для надійного та безпечного функціювання детонаторів і реле7
ДСТУ EN 13354:2009Щити деревۥяні. Метод визначення якості з’єднання7
ДСТУ EN 12875-5:2009Механічна тривкість посуду до дії посудомийної машини. Частина 5. Пришвидшений метод випробовування керамічних виробів, використовуваних у ресторанних закладах7
ДСТУ EN 12875-4:2009Механічна тривкість посуду до дії посудомийної машини. Частина 4. Пришвидшений метод випробовування побутових керамічних виробів7
ДСТУ EN 12447:2009Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод відбракувального випробування для визначення тривкості до гідролізу у воді7
ДСТУ EN 10131:2009Вироби плоскі холоднокатані з низько вуглецевої сталі без покриву та з електролітичним цинковим або цинко-нікелевим покривом з високою границею плинності для холодного штампування. Допуски на розміри та форму7
ДСТУ EN 10087:2009Сталі автоматні. Заготівки, гарячекатані прутки і дроти. Технічні умови постачання7
ДСТУ EN 10056-2:2009Кутики рівнополичні та нерівнополичні з конструкційної сталі. Частина 2. Допуски на форму та розміри7
ДСТУ EN 1981:2009Мідь та мідні сплави. Лігатура. Технічні умови7
ДСТУ EN 1829-1:2014Водоструминні машини високого тиску. Вимоги щодо безпечності. Частина 1. Машини7
ДСТУ EN 1552:2010Машини для підземних гірничих робіт. Виймальні машини у вибої. Вимоги щодо безпеки очисних комбайнів і стругових установок7
ДСТУ EN 1547:2014Промислове устатковання для термооброблення. Норми та правила випробування на шум промислового устатковання для термооброблення, зокрема допоміжного вантажного устатковання7
ДСТУ EN 1265:2014Безпечність машин. Норми та правила випробування на шум від ливарних машин і устатковання7
ДСТУ EN 751-3:2014Матеріали ущільнювальні для металевих нарізних з’єднань, що контактують із газами 1-го, 2-го і 3-го сімейств та гарячою водою. Вимоги та методи випробування. Частина 3. Стрічки з неспеченого політетрафтороетилену7
ДСТУ EN 751-2:2014Матеріали ущільнювальні для металевих нарізних з’єднань, що контактують із газами 1-го, 2-го і 3-го сімейств та гарячою водою. Вимоги та методи випробування. Частина 2. Герметики, що не тверднуть7
ДСТУ EN 751-1:2014Матеріали ущільнювальні для металевих нарізних з’єднань, що контактують із газами 1-го, 2-го і 3-го сімейств та гарячою водою. Вимоги та методи випробування. Частина 1. Анаеробні герметики7
ДСТУ EN 703:2014Сільськогосподарські машини. Машини для навантажування, змішування і (або) подрібнювання та роздавання силосу. Вимоги щодо безпеки7
ДСТУ EN 415-9:2014 Безпечність пакувальних машин. Частина 9. Методи вимірювання шуму від пакувальних машин, пакувальних ліній і допоміжного устатковання, 2 і 3 клас точності7
ДСТУ ISO/IEC 24759:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Вимоги до тестування криптографічних модулів7
ДСТУ ISO 24345:2009Покриви на підлогу пружні. Метод визначення опору відшарування7
ДСТУ ISO 23753-2:2010Якість ґрунту. Визначення дегідрогеназної активності ґрунтів. Частина 2. Метод з використанням іодтетразолхлориду7
ДСТУ ISO 23753-1:2010Якість ґрунту. Визначення дегідрогеназної активності ґрунтів. Частина 1. Метод з використанням трифенілтетразолхлориду7
ДСТУ ISO 22958:2009Матеріали текстильні. Водотривкість. Випробування дощем: зрошення з використанням горизонтального водорозбризкування7
ДСТУ ISO 22369-2:2013 Устатковання для захисту рослин. Класифікація обприскувального устатковання за ступенем знесення крапель. Частина 2. Класифікація обприскувачів польових культур за результатами польових вимірювань7
ДСТУ ISO 20645:2009Матеріали текстильні. Визначення антимікробної активності методом дифузної агарової пластини7
ДСТУ ISO 16981:2009Плити деревинні. Метод визначення поверхневої міцності7
ДСТУ ISO 16979:2010Плити деревинні. Метод визначення вологості7
ДСТУ ISO 15496:2009Матеріали текстильні. Метод вимірювання проникності водяної пари через тканини для перевіряння якості7
ДСТУ ISO 15065:2009Зенківки конічні для ґвинтів з потайною головкою з конфігурацією головки відповідно до ISO 7721. Розміри7
ДСТУ ISO 14152:2013Захист від нейтронного випромінювання. Принципи розрахунку і положення щодо вибору відповідних матеріалів7
ДСТУ ISO 13899-2:2010Сталь. Визначення молібдену, ніобію та вольфраму в легованій сталі методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-зв’язаною плазмою. Частина 2. Визначення ніобію7
ДСТУ ISO 11926-1:2010З’єднання для гідро- та пневмоприводів і для загального застосування. Отвори та вкручувані кінці штуцерів з наріззю згідно з ISO 725 та ущільнюванням кільцями круглого перерізу. Частина 1. Розміри, методи випробовування та позначання отворів з ущільнюванн7
ДСТУ ISO 11839:2013Лісогосподарські машини. Скло та панельні матеріали, використовувані в огорожах для захисту оператора від відкинутих зубів пилки. Метод випробування та критерій придатності7
ДСТУ ISO 11837:2013Лісогосподарські машини. Системи захисту в разі розриву ланцюга пилки. Метод випробовування та критерії оцінювання7
ДСТУ ISO/IEC 11770-5:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Керування ключами. Частина 5. Керування груповими ключами7
ДСТУ ISO/IEC 11770-2:2015Інформаційні технології. Методи захисту. Керування ключами. Частина 2. Механізми з використанням симетричних методів7
ДСТУ ISO/IEC 11770-1:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Керування ключами. Частина 1. Основні положення7
ДСТУ ISO 10975:2013Сільськогосподарські трактори та машини. Системи автоматичного керування для керованих оператором тракторів і самохідних машин. Вимоги щодо безпеки7
ДСТУ ISO 10008:2015Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо електронних торговельних угод за схемою бізнес-споживач7
ДСТУ ISO/IEC 9798-6:2015Інформаційні технології. Методи захисту. Автентифікація об’єктів. Частина 6. Механізми, що використовують ручне передавання даних7
ДСТУ ISO/IEC 9798-5:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Автентифікація об’єктів. Частина 5. Механізми, що використовують методи нульової обізнаності7
ДСТУ ISO/IEC 9798-4:2015Інформаційні технології. Методи захисту. Автентифікація об’єктів. Частина 4. Методи, що використовують криптографічну перевірочну функцію7
ДСТУ ISO 9128:2010Колісні транспортні засоби. Графічні умовні познаки типів гальмівних рідин7
ДСТУ ISO 8006:2014Матеріали вуглецеві для виробництва алюмінію. Пек для електродів. Метод визначення вмісту золи7
ДСТУ ISO 8003:2014 Матеріали вуглецеві для виробництва алюмінію. Пек для електродів. Методи вимірювання динамічної в’язкості7
ДСТУ ISO 7638-2:2014 Колісні транспортні засоби. З’єднувачі для електричного з’єднання тягачів та причепів. Частина 2. З’єднувачі для гальмових систем та ходової частини колісних транспортних засобів із номінальною напругою живлення 12 В7
ДСТУ ISO 7638-1:2014 Колісні транспортні засоби. З’єднувачі для електричного з’єднання тягачів та причепів. Частина 1. З’єднувачі для гальмових систем та ходової частини колісних транспортних засобів із номінальною напругою живлення 24 В7
ДСТУ ISO 6999:2014 Матеріали вуглецеві для виробництва алюмінію. Пек для електродів. Визначання густини пікнометричним методом7
ДСТУ ISO 6935-1:2014Сталь для армування бетону. Частина 1. Гладкі прутки7
ДСТУ ISO 6934-2:2010Сталь для попередньо напруженого бетону. Частина 2. Холоднотягнутий дріт7
ДСТУ ISO 6916-2:2009Матеріали полімерні пористі еластичні. Губка та спінені пористі гумові вироби. Технічні умови. Частина 2. Формовані та екструдовані вироби7
ДСТУ ISO 5049-1:2013Підіймально-транспортне пересувне устатковання безперервної дії для сипких матеріалів. Частина 1. Правила щодо проектування сталевих конструкцій7
ДСТУ ISO 337:2014Колісні транспортні засоби. Шворінь 50 типу для зчіпного пристрою автомобільних напівпричепів. Основні розміри та розміри для встановлення і взаємозамінення7
ДСТУ IEC 62216:2010Цифрове телевізійне мовлення. Приймачі системи наземного телевізійного мовлення DVB-T. Загальні технічні вимоги6
ДСТУ IEC 62127-3:2009Ультразвук. Гідрофони. Частина 3. Властивості гідрофонів для ультразвукових полів частотою до 40 МГц включно6
ДСТУ IEC 62088:2009Приладобудування ядерне. Фотодіоди для сцинтиляційних детекторів. Методи контролювання6
ДСТУ IEC 61298-3:2009Пристрої вимірювання та керування у промислових процесах. Загальні методи та процедури оцінювання робочих характеристик. Частина 3. Випробування для визначення впливу зовнішніх чинників6
ДСТУ ETSI TR 102 044:2010Електронні підписи й інфраструктури (ЕSI). Вимоги до сертифікатів ролей і атрибутів6
ДСТУ EN ISO 10321:2010Геосинтетики. Випробування на розтягнення зۥєднань/швів методом широкої смуги6
ДСТУ EN 13738:2009Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод визначення опору витягування з ґрунту6
ДСТУ EN 13088:2010Вироби промислові, наповнені пером та пухом. Метод визначення загальної маси виробу та маси наповнювача6
ДСТУ EN 10164:2009Вироби сталеві з поліпшеними деформаційними властивостями у перпендикулярному напрямку до поверхні виробу. Технічні умови постачання6
ДСТУ EN 10130:2009Вироби із низьковуглецевої сталі плоскі холоднокатані для холодного штампування. Технічні умови постачання6
ДСТУ ISO 17053:2010Сталь і чавун. Визначення кисню методом інфрачервоної спектроскопії після плавлення в інертному газі6
ДСТУ ISO 15012-2:2009Охорона здоровۥя і безпека у зварюванні та споріднених процесах. Перевірка і маркування обладнання для фільтрування повітря. Частина 2. Визначення мінімального об’єму потоку повітря через зонти і насадки6
ДСТУ ISO 13438:2009Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод відбракувального випробування для визначення тривкості до окислювання6
ДСТУ ISO/IEC 9798-2:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Автентифікація об’єктів. Частина 2. Механізми, що використовують симетричні алгоритми шифрування6
ДСТУ ISO/IEC 9798-1:2015Інформаційні технології. Методи захисту. Автентифікація об’єктів. Частина 1. Загальні положення6
ДСТУ ISO 7154:2010Інформація та документація. Принципи бібліографічного упорядковування6
ДСТУ ISO 4266-2:2010Нафта та рідкі нафтопродукти. Вимірювання рівня і температури в резервуарах автоматичними методами. Частина 2. Вимірювання рівня в морських суднах6
ДСТУ ISO 4266-1:2010Нафта та рідкі нафтопродукти. Вимірювання рівня і температури в резервуарах автоматичними методами. Частина 1. Вимірювання рівня в резервуарах під атмосферним тиском6
ДСТУ ISO 3136:2009Латекс бутадієн-стирольного каучуку. Метод визначення вмісту зв’язаного стиролу6
ДСТУ ISO 2647:2009Вовна. Метод визначення долі волокон з серцевиною за допомогою проекційного мікроскопа6
ДСТУ ISO 2646:2010Вовна. Метод вимірювання довжини волокон гребінних чесаних стрічок діаграмними приладами6
ДСТУ ISO 920:2009Вовна. Метод визначення довжини волокна (справжньої та природної) з використанням гребінного штапелевимірювача6
ДСТУ ISO 123:2009Латекс каучуку. Методи відбирання проб6
ДСТУ ISO 2:2009Матеріали текстильні. Позначення напрямку крутіння у пряжі та подібних виробах6
ДСТУ 7675:2014Захист довкілля. Моніторинг меліорованих земель. Основні положення6
ДСТУ 7657:2014Сировина каракулево-смушкова, мерлушкова і шкурки козлика невичинені. Пакування, маркування, транспортування та зберігання6
ДСТУ 7638:2014Культури зернові, зернобобові та круп’яні. Методи визначання густоти стояння рослин6
ДСТУ 7636:2014Якість ґрунту. Агрохімічні дослідження вегетаційним методом. Загальні вимоги6
ДСТУ 7588:2014Сільськогосподарська техніка. Установки біогазові. Методи випробування6
ДСТУ 7582:2014Олія ефірна м’яти котячої. Технічні умови6
ДСТУ 7578:2014Олії ефірні та продукти ефіроолійного виробництва. Метод газохроматографічного аналізування6
ДСТУ 7572:2014Машини картоплезбиральні. Загальні технічні вимоги6
ДСТУ 7541:2014Корми. Технологія виробництва каротиновмісних кормових дріжджів6
ДСТУ 7539:2014Якість ґрунту. Оцінювання продуктивної здатності земельних ресурсів за агроґрунтовими потенціалами природної та ефективної родючості. Порядок та правила виконання6
ДСТУ 7535:2014Якість ґрунту. Морфолого-генетичний профіль. Правила та порядок описування6
ДСТУ 7511:2014Установки та устатковання для м’ясної промисловості. Машини для перемішування фаршу. Основні параметри, технічні вимоги та методи випробування6
ДСТУ 7510:2014Колісні транспортні засоби. Транспорт похоронний. Загальні технічні вимоги6
ДСТУ 7459:2013Смородина та порічки. Технологія вирощування плодів. Загальні вимоги6
ДСТУ 7513:2014Посіви сільськогосподарських культур. Шкала для оцінювання попередників і періодів чергування у сівозмінах Полісся та Лісостепу України6
ДСТУ 33.113:2014Страховий фонд документації. Графічні символи і трафарети у мікрофільмах. Загальні технічні вимоги6
ДСТУ IEC TR 60870-6-1:2018Пристрої та системи телемеханіки. Частина 6-1. Протоколи телекерування, сумісні зі стандартами ISO та рекомендаціями ITU-T. Контекст прикладних програм та структура стандартів6
ДСТУ IEC/TS 60870-5-7:2018Пристрої та системи телемеханіки. Частина 5-7. Протоколи передавання. Доповнення, пов’язані з безпекою, до протоколів згідно з IEC 60870-5-101 та IEC 60870-5-104 (з використанням IEC 62351)6
ДСТУ IEC 62325-451-6:2018Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Частина 451-6. Опублікування інформації на ринку, контекстні та збірні моделі для ринку Європейської моделі6
ДСТУ IEC 60870-6-502:2018Пристрої та системи телемеханіки. Частина 6-502. Протоколи телекерування, сумісні зі стандартами ISO та рекомендаціями ITU-T. TASE.1. Визначення протоколу6
ДСТУ ISO/IEC/IEEE 15288:2016Інженерія систем і програмного забезпечення. Процеси життєвого циклу систем6
ДСТУ ISO/IEC 16085:2016Інженерія систем і програмних засобів. Процеси життєвого циклу. Керування ризиками6
ДСТУ ISO 80000-11:2016Величини та одиниці. Частина 11. Характеристичні числа6
ДСТУ ISO 20128/ IDF 192:2015Продукти молочні. Визначення ймовірності кількості Lactobacillus acidophilus на селективному середовищі методом підрахування колоній, інкубованих за температури 37 °С6
ДСТУ ISO 18515:2016Матеріали вуглецеві для виробництва алюмінію. Катоди та випалені аноди. Метод визначання міцності на стискання6
ДСТУ ISO 16256:2017Клінічні лабораторні дослідження та тест-системи для діагностики in vitro. Референтний метод дослідження in vitro активності антимікробних агентів проти дріжджових грибів, що спричиняють інфекційні захворювання6
ДСТУ ISO 14532:2018Газ природний. Словник термінів6
ДСТУ ISO 14021:2016Екологічні марковання та декларації. Екологічні самодекларації (екологічне маркування типу ІІ)6
ДСТУ ISO 13344:2014Визначення летальної токсичної потенційної небезпечності летких продуктів згоряння6
ДСТУ ISO 3656:2017Жири тваринні і рослинні та олії. Метод визначення абсорбції ультрафіолетового світла у вигляді питомої УФ-екстинкції6
ДСТУ ISO 3071:2015Матеріали текстильні. Визначення pH водної витяжки6
ДСТУ EN ISO/ІЕС 17043:2017Оцінка відповідності. Загальні вимоги до перевірки кваліфікації лабораторій6
ДСТУ EN ISO 15197:2017Тест-системи для діагностики in vitro. Вимоги до системи моніторингу концентрації глюкози в крові для самотестування в разі цукрового діабету6
ДСТУ EN 61000-3-2:2016Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше ніж 16 А на фазу)6
ДСТУ EN 60745-2-23:2016Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-23. Додаткові вимоги до точильних інструментів і невеликих обертових інструментів6
ДСТУ EN 60745-2-20:2016Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-20. Додаткові вимоги до стрічкових пил6
ДСТУ EN 60745-2-16:2016Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-16. Додаткові вимоги до інструментів для забивання кріпильних виробів6
ДСТУ EN 60745-2-12:2016Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-12. Додаткові вимоги до вібраторів для ущільнення бетону6
ДСТУ EN 60228:2015Провідники ізольованих кабелів. Загальні технічні вимоги6
ДСТУ EN 13135:2016Безпечність вантажопідіймальних кранів. Проектування. Вимоги до устатковання6
ДСТУ EN 71-4:2016Безпечність іграшок. Частина 4. Набори для хімічних дослідів і подібних занять6
ДСТУ 8761:2018Метрологія. Обладнання допоміжне для вимірювання параметрів радіовипромінювання базових станцій, які працюють за радіотехнологією «Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800». Методика повірки6
ДСТУ 8760:2018Метрологія. Аналізатори телекомунікаційних мереж типу Emutel Harmony. Методика повірки6
ДСТУ 8732:2017Безпека дорожнього руху. Смуги шумові. Загальні технічні вимоги. Правила застосування6
ДСТУ 8731:2017Безпека дорожнього руху. Дзеркала дорожні. Загальні технічні вимоги. Правила застосування6
ДСТУ 8665:2016Установки ліфтові. Вимоги щодо спеціалізованих ліфтових організацій6
ДСТУ 8011:2015Кормовиробництво. Терміни та визначення понять6
ДСТУ 7501:2014Гідроенергетика. Гідроелектростанції малі. Терміни та визначення понять6
ДСТУ-Н GL 32:2015Продукти харчові органічно вироблені. Настанови щодо виробництва, перероблення, маркування та продажу5
ДСТУ ISO 16742:2015Руди залізні. Відбирання проб від пульп5
ДСТУ ISO 11536:2016Руди залізні. Визначення втрати маси під час прожарювання. Гравіметричний метод.5
ДСТУ ISO 11323:2016Руда залізна і залізо прямого відновлювання. Словник термінів5
ДСТУ ISO 9516-1:2016Руди залізні. Визначення різних елементів за допомогою рентгенівської флуоресцентної спектрометрії. Частина 1. Комплексний метод5
ДСТУ IEC 62103:2010Устатковання електронне для застосування в силових установках. Загальні вимоги та вимоги щодо безпечності5
ДСТУ EN ISO 13857:2016Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягнення небезпечних зон верхніми та нижніми кінцівками5
ДСТУ EN ISO 9606-1:2016 Кваліфікаційні випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 1. Сталі5
ДСТУ EN 61000-6-4:2016Електромагнітна сумісність. Частина 6-4. Родові стандарти. Емісія завад у виробничих зонах5
ДСТУ EN 60745-2-15:2016Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-15. Додаткові вимоги до інструментів для підстригання живоплоту5
ДСТУ EN 60745-2-8:2016Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-8. Додаткові вимоги до ножиць та вирубних інструментів5
ДСТУ EN 60745-2-6:2016Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-6. Додаткові вимоги до молотків5
ДСТУ EN 60309-4:2016Вилки, штепсельні розетки та з’єднувачі промислової призначеності. Частина 4. Відмикні штепсельні та кабельні розетки з блокувальним пристроєм чи без нього5
ДСТУ EN 60309-2:2016Вилки, штепсельні розетки та з’єднувачі промислової призначеності. Частина 2. Вимоги до взаємозамінності розмірів штирових і гніздових контактів з’єднувальних пристроїв5
ДСТУ EN 60309-1:2016 Вилки, штепсельні розетки та з’єднувачі промислової призначеності. Частина 1. Загальні технічні вимоги5
ДСТУ EN 12583:2017 Газова інфраструктура. Компресорні станції. Функційні вимоги5
ДСТУ EN 12186:2017 Газова інфраструктура. Станції регулювання тиску газу для транспортування та розподіляння. Функційні вимоги5
ДСТУ 8733:2017Атомна енергетика. Терміни та визначення понять5
ДСТУ 8724:2017Вугілля кам’яне та шихти на його основі. Метод визначення тиску розпирання, який виникає під час коксування5
ДСТУ 8707:2017 Камери пневматичні для механічних транспортних засобів. Технічні вимоги та методи випробування5
ДСТУ-П 8706:2017Автомобільні дороги. Визначення границь пластичності ґрунтів методом багатоступеневої пенетрації5
ДСТУ 8703-2:2017Ветеринарна медицина. Діагностування інфекційних хвороб. Частина 2. Вимоги щодо безпеки5
ДСТУ 8703-1:2017Ветеринарна медицина. Діагностування інфекційних хвороб. Частина 1. Методи відбирання проб, пакування і транспортування5
ДСТУ 8698:2016Нафтопродукти рідкі. Фракція бензинова (компонент палив для бензинових двигунів). Технічні умови5
ДСТУ 8672:2016Квасоля продовольча. Технічні умови5
ДСТУ 8645:2016Зелень петрушки, селери та кропу сушена. Технічні умови5
ДСТУ 8630:2016Продукти харчові. Методи виявлення та визначання кількості осмотолерантних дріжджів і плісеневих грибів5
ДСТУ 8623:2016Ревінь свіжий. Технічні умови5
ДСТУ 8484:2015Препарати ферментні. Методи визначання активності пектолітичного комплексу5
ДСТУ 8456:2015Мікробіологія. Визначення чутливості мікроорганізмів до антимікробних речовин диско-дифузійним методом5
ДСТУ 8453:2015Препарати ферментні. Методи визначення амілолітичної активності5
ДСТУ 3849:2018Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали оперативних, спеціалізованих та спеціальних транспортних засобів. Загальні вимоги4
ДСТУ ITU-T E.800:2014Якість телекомунікаційних послуг. Терміни та визначення понять4
ДСТУ ISO/IEC 27032:2016Інформаційні технології. Методи захисту. Настанови щодо кібербезпеки4
ДСТУ ISO 9682-1:2015Руди залізні. Визначання марганцю. Частина 1. Полуменевий атомно-абсорбційний спектрометричний метод4
ДСТУ ISO 8371:2016Руди залізні як сировина для доменного виробництва. Метод визначення індексу розтріскування4
ДСТУ ISO 7919-2:2014Механічна вібрація. Оцінювання вібрації машин за допомогою її вимірювання на обертових валах. Частина 2. Парові турбіни стаціонарні та генератори потужністю більше 50 МВт з номінальними швидкостями 1500 об/хв, 1800 об/хв, 3000 об/хв та 3600 об/хв4
ДСТУ ISO 5172:2009Устаткування для газового зварювання. Пальники для газового зварювання, різання і підігрівання. Технічні умови та методи випробовування4
ДСТУ IEC/TS 62351-2:2017Керування енергетичними системами та пов'язаний із ним інформаційний обмін. Безпека даних та комунікацій. Частина 2. Словник термінів4
ДСТУ IEC TS 61970-2:2017Інтерфейс прикладних програм у системах електроенергетичного менеджменту (EMS-API). Частина 2. Словник термінів4
ДСТУ IEC 60903:2008Робота під напругою. Рукавички з ізоляційного матеріалу4
ДСТУ EN ISO 28927-12:2015Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 12. Борфрезери4
ДСТУ EN ISO 28927-11:2015Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 11. Каменярські молотки4
ДСТУ EN ISO 28927-10:2015Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 10. Ударні молотки, перфоратори та ломи4
ДСТУ EN ISO 28927-9:2015Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 9. Зубильні та пучкові зачисні молотки4
ДСТУ EN ISO 28927-8:2015Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 8. Пили, терпуги та полірувальні машини зворотно-поступальної дії, невеликі пили коливальної чи обертальної дії4
ДСТУ EN ISO 28927-7:2015Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 7. Ножиці вирубні та обрізні4
ДСТУ EN ISO 28927-6:2015Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 6. Трамбівки4
ДСТУ EN ISO 28927-5:2015Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 5. Ударні та безударні дрилі4
ДСТУ EN ISO 28927-4:2015Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 4. Прямі шліфувальні машини4
ДСТУ EN ISO 28927-3:2015Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 3. Полірувальні та шліфувальні обертальні, орбітальні та довільно-орбітальні машини4
ДСТУ EN ISO 28927-2:2015Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 2. Ключі, гайковерти та шуруповерти4
ДСТУ EN ISO 28927-1:2015 Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 1. Машини для кутового та вертикального шліфування4
ДСТУ EN ISO 13855:2015Безпечність машин. Розташування захисних пристроїв з урахуванням швидкості наближення частин тіла людини4
ДСТУ EN 60335-2-109:2016Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-109. Додаткові вимоги до приладів оброблення води ультрафіолетовим випроміненням4
ДСТУ EN 12786:2015 Безпечність машин. Вимоги до опису вібрації в стандартах щодо безпеки4
ДСТУ 8613:2016Добрива зелені (сидерати). Вимоги до сидеральних культур4
ДСТУ 8474:2015Плоди калини звичайної. Технічні умови4
ДСТУ 8452:2015Препарати ферментні. Методи визначення протеолітичної активності4
ДСТУ 8328:2015Геліоенергетика. Модулі фотоелектричні. Загальні технічні вимоги4
ДСТУ 8232:2015Корм для тварин. Добавки органічні залізовмісні. Технічні умови4
ДСТУ 8212:2015Цикорій розчинний . Технічні умови4
ДСТУ 8211:2015Цикорій коренеплідний смажений. Технічні умови4
ДСТУ 8210:2015Цикорій коренеплідний сушений. Технічні умови4
ДСТУ 3685:2017Руди залізні та марганцеві. Експериментальні методи перевіряння систематичної похибки відбирання проб4
ДСТУ 3197:2016Руди залізні та марганцеві. Експериментальні методи оцінки варіації якості4
ДСТУ ІSO 18589-2:2015Вимірювання радіоактивності у довкіллі. Ґрунт. Частина 2. Настанови щодо вибору стратегії відбирання проб, відбирання та попереднього обробляння проб3
ДСТУ EN ІSO 15613:2016Технічні умови та атестація технологій зварювання металевих матеріалів. Атестація на основі довиробничих випробувань3
ДСТУ EN ІSO 9680:2015Стоматологія. Операційні світильники3
ДСТУ EN ІSO 20349:2015Засоби індивідуального захисту. Взуття для захисту від термічних ризиків і бризок розплавленого металу в ливарнях і під час зварювання. Вимоги та методи випробування3
ДСТУ EN 62560:2016Лампи світлодіодні з умонтованим пускорегулювальним пристроєм для загального освітлення на напругу понад 50 В. Вимоги щодо безпеки3
ДСТУ EN 60335-2-77:2016Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-77. Додаткові вимоги до пішохідних газонокосарок, керованих вручну3
ДСТУ EN 60934:2016Вимикачі для устатковання автоматичні3
ДСТУ EN 60811-513:2016Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 513. Механічні випробування. Спеціальні методи випробування поліетиленових та поліпропіленових компаундів. Випробування намотуванням після кониціювання3
ДСТУ EN 60811-509:2016Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 509. Механічні випробування. Випробування на стійкість до розтріскування ізоляції та оболонок (випробування на тепловий удар)3
ДСТУ EN 60811-412:2016Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 412. Різні випробування. Методи теплового старіння в повітряному боксі3
ДСТУ EN 60811-407:2016Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 407. Різні випробування. Вимірювання збільшення маси поліетиленових і поліпропіленових композицій3
ДСТУ EN 60811-406:2016Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 406. Різні випробування. Стійкість до розтріскування поліетиленових та поліпропіленових композицій3
ДСТУ EN 60811-405:2016Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 405. Різні випробування. Випробування на термостабільність ізоляцій та оболонок із ПВХ3
ДСТУ EN 60811-402:2016Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 402. Різноманітні методи випробування. Випробування на водовбирання3
ДСТУ EN 60811-203:2016Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 203. Загальні випробування. Вимірювання зовнішніх розмірів3
ДСТУ EN 50525-1:2016Кабелі електричні. Низьконапружні силові кабелі на номінальну напругу до 450/750 В (U0/U) включно. Частина 1. Загальні вимоги3
ДСТУ EN 50085-2-3:2015Системи кабельних коробів і системи спеціальних кабельних коробів для електричних установок. Частина 2-3. Спеціальні вимоги до щілинних систем кабельних коробів, призначених для монтування в шафах3
ДСТУ EN 50085-2-1:2015Системи кабельних коробів і системи спеціальних кабельних коробів для електричних установок Частина 2-1. Системи кабельних коробів і системиспеціальних кабельних коробів, призначених для монтуванняна стінах і стелях3
ДСТУ EN 50085-1:2015Системи кабельних коробів і системи спеціальних кабельних коробів для електричних установок. Частина 1. Загальні вимоги»3
ДСТУ EN 16348:2017Газова інфраструктура. Система керування безпекою (SMS) газотранспортної інфраструктури та система керування цілісністю трубопроводу (PIMS). Функційні вимоги3
ДСТУ EN 16247-4:2015Енергетичні аудити. Частина 4. Транспорт3
ДСТУ EN 16247-3:2015Енергетичні аудити. Частина 3. Процеси3
ДСТУ EN 16247-2:2015Енергетичні аудити. Частина 2. Будівлі3
ДСТУ EN 16247-1:2015Енергетичні аудити. Частина 1. Загальні вимоги3
ДСТУ EN 12327:2017Газова інфраструктура. Випробовування тиском, уведення та виведення з експлуатації. Функційні вимоги3
ДСТУ 4429:2017Галети. Загальні технічні умови3
ДСТУ 4052:2017Крекер. Загальні технічні умови3
ДСТУ 2368:2017Напої безалкогольні. Виробництво. Терміни та визначення понять3
ДСТУ ІЕС TS 62325-504:2017 Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Частина 504. Використовування веб-сервісів для взаємообміну електронними даними на Європейському ринку електроенергії2
ДСТУ ІЕС 62325-451-5:2017Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Частина 451-5. Бізнес-процеси оцінювання стану та запиту стану, контекстна та збірна модель для Європейського ринку2
ДСТУ ІЕС 62325-451-4:2017Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Частина 451-4. Бізнес-процес врегулювання небалансів, контекстна та збірна модель для Європейського ринку2
ДСТУ ІЕС 62325-451-3:2017Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Частина 451-3. Бізнес-процес розподіляння пропускної спроможності (явний або неявний аукціон) та контекстні моделі для Європейського ринку2
ДСТУ ІЕС 62325-451-2:2017Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Частина 451-2. Бізнес-процес планування та контекстна модель для СІМ-моделі Європейського ринку2
ДСТУ ІЕС 62325-301:2017 Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Частина 301. Розширення загальної інформаційної моделі (СІМ) для ринків2
ДСТУ ISO 16368:2010 Мобільні підіймачі робочих платформ. Розрахунок конструкції, вимоги щодо безпеки та методи випробування2
ДСТУ ISO 13602-2:2010 Системи енергетичні технічні. Методи аналізу. Частина 2. Об’єднання та визначення вагомості енергопродуктів2
ДСТУ ISO 10440-2:2010Нафтова та газова промисловість. Компресори ротаційного типу. Частина 2. Компресори повітряні (безмастильні)2
ДСТУ ISO 10381-7:2009 Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 7. Настанови щодо відбирання проб ґрунтового повітря2
ДСТУ ISO 10381-5:2009 Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 5. Настанови з процедури дослідження міських і промислових ділянок щодо забрудненості ґрунту2
ДСТУ ISO 9015-2:2009 Випробування зварних зۥєднань металевих матеріалів руйнівні. Випробування на твердість. Частина 2. Випробування на мікротвердість2
ДСТУ ISO 8756:2008Якість повітря. Оброблення даних за температурою, тиском та відносною вологістю2
ДСТУ ISO 7494-2:2010 Стоматологія. Установки стоматологічні. Частина 2. Водопостачання та подавання повітря2
ДСТУ ISO 7494-1:2010 Стоматологія. Установки стоматологічні. Частина 1. Загальні вимоги та методи випробування2
ДСТУ ISO 7286:2010Устатковання для контактного зварювання. Графічні умовні познаки апаратів для контактного зварювання2
ДСТУ ISO 1833-1:2013 Матеріали текстильні. Кількісний хімічний аналіз. Частина 1. Загальні принципи випробовування2
ДСТУ ISO 1120:2009 Стрічки конвеєрні. Визначення сили механічних з’єднань. Статичний метод випробування2
ДСТУ ISO 669:2010Контактне зварювання. Устатковання для контактного зварювання2
ДСТУ EN ISO 3452-4:2008Неруйнівний контроль. Контроль капілярний. Частина 4. Устатковання2
ДСТУ EN 50363-10-2:2016 Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних кабелів. Частина 10-2. Змішані компаунди для оболонок. Термопластичний поліуретан2
ДСТУ EN 13771-1:2013 Компресори та конденсатори для охолодження. Методи випробування з перевіряння робочих характеристик. Частина 1. Компресори охолоджувальні2
ДСТУ EN 13592:2008 Мішки пластикові для збирання побутових відходів. Типи, вимоги та методи випробування2
ДСТУ EN 10220:2007 Труби сталеві безшовні та зварні. Розміри і маса на одиницю довжини2
ДСТУ EN 1570:2013 Підіймальне устатковання. Платформи підіймальні. Вимоги щодо безпеки2
ДСТУ EN 969:2008 Труби, фітинги, допоміжні деталі трубопроводів з високоміцного чавуну та їх з’єднання для газових трубопроводів. Технічні вимоги та методи випробування2
ДСТУ 8681:2016 Ветеринарія. Методи лабораторної діагностики хвороби Тешена2
ДСТУ 8680:2016 Птиця сільськогосподарська. Методи лабораторної діагностики колібактеріозу2
ДСТУ 8674:2016 Ветеринарна медицина. Методи лабораторної діагностики ящуру2
ДСТУ 8671:2016 Ветеринарна медицина. Методи лабораторної діагностики лейкозу великої рогатої худоби2
ДСТУ 8292:2015Вітроенергетика. Вітрові електричні станції. Приєднання до електроенергетичної системи2
ДСТУ ISO 16063-12:2014Методи калібрування давачів вібрації та удару. Частина 12. Первинне калібрування давачів вібрації методом зворотного режиму давача1
ДСТУ ISO 10439:2013Нафтова, хімічна та газова промисловість. Компресори відцентрові. Загальні технічні вимоги та методи випробування1
ДСТУ ISO 7926:2015Естрагон зневоднений (Artemisia dracunculus Linnaeus). Технічні умови1
ДСТУ ISO 4832:2015Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод підрахування коліформ. Метод підрахування колоній1
ДСТУ EN 60335-2-72:2016Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-72. Додаткові вимоги до машин для догляду за підлогою з тяговим приводом чи без нього комерційного застосування1
ДСТУ EN 55013:2016Приймачі звукового і телевізійного мовлення і підключене обладнання. Характеристики радіозавад. Норми і методи вимірювання1
ДСТУ 8739:2017Зброя стрілецька. Терміни та визначення понять1
ДСТУ 8738:2017Тютюн для нагрівання. Загальні технічні умови1
ДСТУ 8737:2017Паливо для двигунів. Дослідний метод визначення октанового числа1
ДСТУ 8736:2017Паливо для двигунів. Моторний метод визначення октанового числа1
ДСТУ 8735:2017Паливо дизельне. Метод визначення цетанового числа1
ДСТУ 8728:2017Продукти харчові згущені з молоком. Загальні технічні умови1
ДСТУ 8709:2017Вироби хлібобулочні листкові. Загальні технічні умови1
ДСТУ 8708:2017Сухарі панірувальні. Загальні технічні умови1
ДСТУ 8636:2016Овочі швидкозаморожені. Загальні технічні умови1
ДСТУ 8606-2:2015Вода природних джерел. Захист від забруднювання. Частина 2. Загальні вимоги щодо захисту від забруднювання пестицидами та іншими агрохімікатами1
ДСТУ 8485:2015Насіння ефіроолійних культур. Інспектування сортових посівів1
ДСТУ 8482:2015Корм для тварин. Брикети та гранули кормові. Технічні умови1
ДСТУ 8419:2015Оливи мастильні. Визначення втрат під час випарності за методом НОАК1
ДСТУ 8370:2015Виготовлення тваринницької продукції. Загальні вимоги щодо безпеки1
ДСТУ 8125:2015Фрукти, овочі та продукти їх перероблення швидкозаморожені. Правила приймання, методи відбирання і готування проб1
ДСТУ 5098-2:2015 Харчова промисловість. Методики виконання вимірювання. Частина 2. Порядок розроблення1
ДСТУ 2789:2015 Плоди свіжі. Терміни та визначення1
* Примітка: вказаний поточний місяць слід сприймати як анонс нормативного документа, видання якого заплановано на наступний за поточним місяць.