Останні надходження нормативних документів

Перелік останніх надходжень за поточний (або попередній) рік

Позначення
Назва
Місяць*
ДСТУ ETSI EN 319 403:2016Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Оцінювання відповідності провайдерів довірчих послуг. Вимоги до органів з оцінювання відповідності, що оцінюють провайдерів довірчих послуг7
ДСТУ ASTM A615/ A615M:2019Прокат гладкого та періодичного профілю з вуглецевої сталі для армування бетону. Технічні вимоги7
ДСТУ EN ISO 19353:2017Безпечність машин. Запобігання пожежі та протипожежний захист7
ДСТУ EN ISO 16231-2:2017Машини сільськогосподарські самохідні. Оцінювання стійкості. Частина 2. Визначення статичної стійкості та методики випробування7
ДСТУ EN ISO 16231-1:2016Сільськогосподарські самохідні машини. Оцінювання стійкості. Частина 1. Загальні вимоги7
ДСТУ EN ISO 9241-112:2017Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 112. Подання інформації7
ДСТУ EN ISO 9241-13:2017Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 13. Настанова щодо використання7
ДСТУ EN ISO 6682:2016Землерийні машини. Зони зручності та досяжності органів керування7
ДСТУ EN ISO 4254-14:2017Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 14. Пакувальники рулонів7
ДСТУ EN ISO 3411:2016Землерийні машини. Антропометричні дані операторів і мінімальний робочий простір навколо оператора7
ДСТУ EN 61558-2-9:2018Безпечність трансформаторів, реакторів, силових блоків живлення та їхніх комбінацій. Частина 2-9. Додаткові вимоги та випробування трансформаторів та силових блоків живлення для ручних світильників класу ІІІ з вольфрамовою лампою розжарювання7
ДСТУ EN 61204-7:2016Джерела електроживлення постійного струму низьковольтні. Частина 7. Вимоги щодо безпечності7
ДСТУ EN 61010-2-020:2017Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-020.Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг7
ДСТУ EN 60695-10-2:2018Випробування на пожежну небезпеку. Частина 10-2. Анормальне нагрівання. Метод випробування на стійкість до тиску, створеного кулькою7
ДСТУ EN 60695-2-11:2018Випробування на пожежну небезпеку. Частина 2-11. Методи випробування розжареним/нагрітим дротом. Метод випробування розжареним дротом готових виробів на горючість (GWEPT)7
ДСТУ EN 60695-2-10:2018Випробування на пожежну небезпеку. Частина 2-10. Методи випробування розжареним/нагрітим дротом. Устатковання та загальна процедура випробування розжареним дротом7
ДСТУ EN 60811-403:2016Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 403. Різноманітні методи випробування. Випробування на озоностійкість зшитих компаундів7
ДСТУ EN 60335-2-102:2017Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-102. Додаткові вимоги до приладів для спалювання газу, рідкого й твердого палива, що мають електричні з’єднання7
ДСТУ EN 50580:2018Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Додаткові вимоги до розпилювальних пістолетів7
ДСТУ EN 16281:2017Вироби для захисту дітей. Пристрої блокування вікон та дверей, які унеможливлюють відкривання їх дітьми. Вимоги щодо безпеки та методи випробування7
ДСТУ EN 15811:2016Сільськогосподарські машини. Огорожі захисні нерухомі та огорожі захисні з блокуванням і фіксацією або без неї для рухомих частин механічної передачі. Вимоги щодо безпеки7
ДСТУ EN 12596:2018Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення динамічної в’язкості з використанням вакуумного капілярного віскозиметра7
ДСТУ EN 12595:2018Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення кінематичної в’язкості7
ДСТУ EN 12592:2018Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення розчинності7
ДСТУ EN 12221-2:2017Вироби для дітей і догляду за дітьми. Сповивальні столики побутові. Частина 2. Методи випробування7
ДСТУ EN 12053:2016Безпечність промислових навантажувачів. Методи випробування для вимірювання шумового випромінення7
ДСТУ EN 1870-15:2016Безпечність деревообробних верстатів. Верстати круглопиляльні. Частина 15. Багатолезові верстати для поперечного розпилювання з вбудованою подачею оброблюваної деталі й ручним завантаженням та/або вивантаженням7
ДСТУ EN 1005-1:2018Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 1. Терміни та визначення понять7
ДСТУ EN 894-3:2017Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів і органів керування. Частина 3. Органи керування7
ДСТУ EN 58:2018Бітум та бітумні в’яжучі. Відбирання проб бітумних в’яжучих7
ДСТУ ISO 13326:2017Шини пневматичні. Методи визначення однорідності7
ДСТУ ISO 4209-2:2017Шини (метричні серії) та ободи для вантажних автомобілів і автобусів. Частина 2. Ободи7
ДСТУ ISO 3877-2:2017Шини, вентилі та камери. Перелік термінів-відповідників. Частина 2. Вентилі7
ДСТУ 8816:2018Шини пневматичні для легкових автомобілів та причепів до них. Загальні технічні умови7
ДСТУ 8815:2018Шини пневматичні для вантажних колісних транспортних засобів та причепів до них. Загальні технічні умови7
ДСТУ 8814:2018Транспортні споруди. Мости автодорожні. Терміни та визначення понять7
ДСТУ 8730:2017Шини з регульованим тиском. Загальні технічні вимоги7
ДСТУ 8602:2015Інформація та документація. Статистичний облік випуску видань. Основні положення7
ДСТУ 8299:2015Інформація та документація. Знак охорони авторського права. Правила подання у виданнях7
ДСТУ 7498:2014Геотермальна енергетика. Терміни та визначення понять7
ДСТУ В 8823:2018Засоби системи впізнавання «Свій — чужий» Mk XA. Загальні технічні вимоги7
ДСТУ В 8822:2018Засоби радіолокаційної системи державного впізнавання. Наземні радіолокаційні запитувачі. Загальні технічні вимоги7
ДСТУ В 8821-1:2018Стандартизація у сфері озброєння та військової техніки. Частина 1. Основні терміни та визначення понять7
ДСТУ В-П 15.601:2018Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Ремонтні документи на озброєння та військову техніку. Правила розроблення7
ДСТУ В-П 15.001:2018Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Основні положення7
ДСТУ EN ISO 2860:2016Машини землерийні. Мінімальні розміри оглядових отворів6
ДСТУ ETSI EN 302 686:2018Імпланти медичні активні наднизької потужності та пов’язані з ними периферичні пристрої діапазону частот від 402 МГц до 405 МГц. Технічні вимоги та методи випробування6
ДСТУ ETSI EN 301 839:2018 Імпланти медичні активні наднизької потужності та пов’язані з ними периферичні пристрої діапазону частот від 402 МГц до 405 МГц. Технічні вимоги та методи випробування6
ДСТУ ETSI EN 301 908-3:2018Обладнання систем стільникового радіозв’язку IMT. Частина 3. Обладнання базове з радіотехнологією CDMA з прямим розширенням спектра та дуплексом з частотним розділенням каналів. Технічні вимоги та методи випробування6
ДСТУ ISO/IEC 30105-5:2018 Інформаційні технології. Процеси життєвого циклу аутсорсингу бізнес-процесів послуг, підтримуваних інформаційими технологіями. Частина 5. Настанови6
ДСТУ ISO/IEC 30105-3:2018Інформаційні технології. Процеси життєвого циклу аутсорсингу бізнес-процесів, підтримуваних інформаційними технологіями. Частина 3. Система вимірювання та модель зрілості організації6
ДСТУ ISO/IEC TR 22560:2018Інформаційні технології. Сенсорні мережі. Настанови щодо проектування в авіаційній галузі. Оперативне керування повітряним потоком6
ДСТУ ISO/IEC TR 20002:2018Інформаційні технології. Телекомунікації та обмін інформацією між системами. Керовані мережі P2P. Загальні принципи6
ДСТУ ISO/IEC TR 18120:2018Інформаційні технології. Навчання, освіта та підготовка. Вимоги до електронних підручників для освіти6
ДСТУ ISO/IEC 15444-3:2018Інформаційні технології. Система кодування зображень JPEG 2000. Частина 3. Motion JPEG 20006
ДСТУ ISO/IEC 15026-3:2018Інженерія систем і програмних засобів. Гарантії стосовно систем і програмних засобів. Частина 3. Рівні цілісності системи6
ДСТУ ISO/IEC 14841:2018Інформаційні технології. Телекомунікації та обмін інформацією між системами. Приватна мережа з інтеграцією послуг. Специфікація, функційна модель та інформаційні потоки. Додаткова послуга пропозиції виклику6
ДСТУ ISO/IEC 11770-6:2018Інформаційні технології. Методи захисту. Керування ключами. Частина 6. Утворення ключів6
ДСТУ ISO/IEC 15026-2:2018Інженерія систем і програмних засобів. Гарантії стосовно систем і програмних засобів.Частина 2. Сценарій гарантування6
ДСТУ EN ISO 28881:2018 Верстати. Безпечність. Електроерозійні верстати6
ДСТУ EN 60252-2:2018 Конденсатори для двигунів змінного струму. Частина 2. Пускові конденсатори6
ДСТУ EN 60204-32:2018Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 32. Вимоги до вантажопідіймальних машин6
ДСТУ EN 60143-2:2018 Конденсатори послідовні для енергосистем. Частина 2. Захисне обладнання для батарей послідовного конденсатора6
ДСТУ EN 50553:2018Залізничний транспорт. Вимоги щодо експлуатаційних можливостей у разі пожежі в рухомому складі6
ДСТУ EN 14492-1:2018 Крани вантажопідіймальні. Лебідки та талі з механічним приводом. Частина 1. Лебідки з механічним приводом6
ДСТУ EN 13155:2018 Крани вантажопідіймальні. Вимоги щодо безпеки. Пристрої вантажозахоплювальні знімні6
ДСТУ EN 12750:2018Безпечність деревообробних верстатів. Верстати фрезерні чотиристоронні6
ДСТУ EN 12622:2018Безпечність верстатів. Гідравлічні преси для гнуття6
ДСТУ EN 1756-1:2018Підіймачі тильні. Платформи підйомні для встановлення на колісних транспортних засобах. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Підіймачі для штучних вантажів6
ДСТУ ISO/ІЕС ТR 29181-9:2018Інформаційні технології. Мережа майбутнього. Визначення проблем та вимоги. Частина 9. Мережа всього6
ДСТУ ISO/ІЕС ТR 18121:2018Інформаційні технології. Навчання, освіта та підготовка. Рамкова модель віртуального експерименту6
ДСТУ ISO/ТS 9002:2017Системи управління якістю. Настанови щодо застосування ISO 9001:20156
ДСТУ ISO 14034:2017Екологічне управління. Перевіряння екологічних технологій (ПЕТ)6
ДСТУ ISO 6673:2016Кава зелена сира. Метод визначання втрати маси за температури 105 °С6
ДСТУ EN ISO 17249:2017Взуття захисне, стійке до розрізання ланцюговою пилкою6
ДСТУ EN ISO 14120:2017Безпечність машин. Захисні огорожі. Загальні вимоги до проектування та будівництва стаціонарних і знімних захисних огорож6
ДСТУ EN ISO 14119:2017Безпечність машин. Блокувальні пристрої, зʼєднані з огорожами. Принципи проектування та вибору6
ДСТУ EN ISO 11681-2:2017Лісогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки та методи випробування переносних ланцюгових пилок. Частина 2. Пилки ланцюгові для догляду за деревами6
ДСТУ EN ISO 11681-1:2017Лісогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки та методи випробування переносних ланцюгових пилок. Частина 1. Пилки ланцюгові для розчищання лісу6
ДСТУ EN ISO 9994:2018Запальнички. Вимоги щодо безпеки6
ДСТУ EN ISO 3691-5:2018Транспорт промисловий вантажний. Вимоги щодо безпеки та перевіряння. Частина 5. Самохідні візки, керовані оператором, який рухається6
ДСТУ EN ISO 2867:2017Землерийні машини. Системи доступу6
ДСТУ EN 61386-22:2017Системи кабелепроводів. Частина 22. Додаткові вимоги до гнучких труб для кабелепроводів6
ДСТУ EN 61386-21:2017Системи кабелепроводів. Частина 21. Додаткові вимоги до жорстких труб для кабелепроводів6
ДСТУ EN 61010-2-081:2017Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-081. Додаткові вимоги до автоматичного й напівавтоматичного устатковання для аналізування та інших потреб6
ДСТУ EN 60811-604:2016Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 604. Фізичні випробування. Визначення відсутності корозійних активних компонентів у заповнювальних компаундах6
ДСТУ EN 60811-302:2016Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 302. Електричні випробування. Вимірювання опору постійному струму _аповню вальних компаундів за температури 23 °С та 100 °С6
ДСТУ EN 60811-301:2016Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 301. Електричні випробування. Вимірювання діелектричної проникності заповню вальних компаундів за температури 23 °С6
ДСТУ EN 60730-2-14:2017Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-14. Додаткові вимоги до електричних приводів6
ДСТУ EN 60519-9:2018Безпечність електротермічного устатковання. Частина 9. Додаткові вимоги до устатковання для високочастотного діелектричного нагрівання6
ДСТУ EN 60519-8:2018Безпечність електротермічного устатковання. Частина 8. Додаткові вимоги до електрошлакових плавильних печей6
ДСТУ EN 60335-1:2017Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека.Частина 1. Загальні вимоги6
ДСТУ EN 60598-2-22:2018Світильники. Частина 2-22. Додаткові вимоги. Світильники для аварійного освітлення6
ДСТУ EN 60598-2-20:2018Світильники. Частина 2-20. Додаткові вимоги. Гірлянди освітлювальні6
ДСТУ EN 60598-2-13:2018Світильники. Частина 2-13. Додаткові вимоги. Світильники, заглиблювальні в землю6
ДСТУ EN 60598-2-12:2018Світильники. Частина 2-12. Додаткові вимоги. Світильники нічні на штепсельній вилці6
ДСТУ EN 60598-2-7:2018Світильники. Частина 2-7. Додаткові вимоги. Світильники переносні садові6
ДСТУ EN 60598-2-5:2018Світильники. Частина 2-5. Додаткові вимоги. Прожектори6
ДСТУ EN 16247-5:2016Енергетичні аудити. Компетентність енергетичних аудиторів6
ДСТУ EN 15000:2017Безпечність промислового вантажного транспорту. Самохідні навантажувачі зі змінною зоною досяжності. Технічні умови, характеристики та вимоги до випробування індикаторів і обмежників моменту поздовжнього навантаження6
ДСТУ EN 13356:2017Аксесуари поліпшення видимості для непрофесійного використання. Методи випробування та вимоги6
ДСТУ EN 10213:2016Виливки сталеві для роботи під тиском6
ДСТУ EN 869:2016Безпечність машин. Вимоги щодо безпечності устатковання для лиття під тиском6
ДСТУ EN 1677-6:2017Елементи для стропів. Вимоги щодо безпечності. Частина 6. Ланки. Клас 46
ДСТУ EN 1677-5:2017Елементи для стропів. Вимоги щодо безпечності. Частина 5. Гаки сталеві ковані вантажопідіймальні із замком. Клас 46
ДСТУ EN 1677-4:2017Елементи для стропів. Вимоги щодо безпечності. Частина 4. Ланки. Клас 86
ДСТУ EN 1677-1:2017Елементи для стропів. Вимоги щодо безпечності. Частина 1. Елементи ковані сталеві. Клас 86
ДСТУ EN 710:2016Безпечність машин. Вимоги щодо безпечності машин для лиття під тиском, устатковання для виготовлення форм і стрижнів та пов'язаного з ними устатковання6
ДСТУ EN 474-1:2016Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Загальні вимоги6
ДСТУ EN 454:2016Устатковання для перероблення харчових продуктів. Змішувачі планетарні. Вимоги щодо безпеки та гігієни6
ДСТУ EN 453:2016Устатковання для перероблення харчових продуктів. Машини тістомісильні. Вимоги щодо безпеки та гігієни6
ДСТУ 8711:2017Препарати ветеринарні біологічні. Методи визначення життєздатності колекційних культур мікроорганізмів6
ДСТУ 8615:2016Пожежна безпека. Піноутворювачі для гасіння пожеж. Настанови щодо поводження з вогнегасними речовинами, використовуваними у стаціонарних системах пінного пожежогасіння6
ДСТУ 8598:2015Продукти молочні сухі для дитячого харчування. Суміші молочні сухі, адаптовані для дітей віком від народження до чотирьох місяців. Технічні умови6
ДСТУ 3760:2019Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови6
ДСТУ 2074:2017Продукти перероблення овочів та фруктів. Терміни та визначення понять6
ДСТУ ITU-R BT.2025:2018Телебачення мовленнєве. Системи стереоскопічного телебачення з форматом зображення 1280 × 720. Загальні технічні вимоги5
ДСТУ ITU-R BT.2023:2018Телебачення мовленнєве. Системи виробництва, міжнародного обміну та мовлення програм стереоскопічного телебачення (3DTV). Загальні технічні вимоги5
ДСТУ EN ISO 13732-3:2016Ергономіка термального середовища. Методи оцінювання реакції людини на контакт з поверхнями. Частина 3. Холодні поверхні5
ДСТУ ISO/IEC TS 17023:2018Оцінка відповідності. Настанови щодо визначення тривалості сертифікаційного аудиту системи менеджменту5
ДСТУ ISO 22715:2019Косметична продукція. Пакування та маркування5
ДСТУ EN 61439-6:2017Устатковання розподілення та керування комплектне низьковольтне. Частина 6. Система збірних шин5
ДСТУ EN 61439-4:2017Устатковання розподілення та керування комплектне низьковольтне. Частина 4. Спеціальні вимоги до комплектного устатковання для будівельних майданчиків (НКУ-БМ)5
ДСТУ EN 61439-3:2017Устатковання розподілення та керування комплектне низьковольтне. Частина 3. Розподільчі щити, застосовувані звичайними користувачами5
ДСТУ EN 61439-2:2016Устатковання розподілення та керування комплектне низьковольтне. Частина 2. Силове комплектне устатковання розподілення та керування5
ДСТУ EN 61058-2-4:2017Вимикачі для електричних побутових приладів. Частина 2-4. Додаткові вимоги до незалежно установлених вимикачів— На заміну ДСТУ EN 61058-2-4:20145
ДСТУ EN 61058-2-1:2017Вимикачі для електричних побутових приладів. Частина 2-1. Додаткові вимоги до шнурових вимикачів— На заміну ДСТУ EN 61058-2-1:20145
ДСТУ EN 60947-7-2:2017Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 7-2. Допоміжне обладнання. Клемники із захисним проводом для мідних провідників5
ДСТУ EN 60947-7-1:2017Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 7-1. Допоміжне обладнання. Клемники для мідних провідників5
ДСТУ EN 45545-2:2017Залізничний транспорт. Протипожежний захист рухомого складу. Частина 2. Вимоги щодо вогневої поведінки матеріалів та компонентів5
ДСТУ EN 14605:2017Одяг захисний. Захист від рідких хімічних речовин. Вимоги до експлуатаційних характеристик одягу з непроникними до рідини (тип 3) або непроникними до спрею (тип 4) з'єднаннями та до предметів одягу для захисту частин тіла (типи РВ ᷀[3] та РВ [4])5
ДСТУ EN 13034:2017Одяг захисний. Захист від рідких хімічних речовин. Вимоги до експлуатаційних характеристик захисного одягу для обмеженого захисту від рідких хімічних речовин (типи 6 та РВ [6])5
ДСТУ EN 1498:2018Індивідуальне спорядження для захисту від падіння. Рятувальні петлі5
ДСТУ EN 1034-7:2016Безпечність машин. Машини для виготовлення та оброблення паперу. Частина 7. Вимоги щодо безпечності чанів5
ДСТУ EN 1034-4:2016Безпечність машин. Машини для виготовлення та оброблення паперу. Частина 4. Вимоги щодо безпечності гідророзбивачів та устатковання для їхнього завантаження5
ДСТУ EN 1034-3:2016Безпечність машин. Машини для виготовлення та оброблення паперу. Частина 3. Вимоги щодо безпечності перемотувальних та намотувальних машин5
ДСТУ EN 1034-1:2016Безпечність машин. Машини для виготовлення та оброблення паперу. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпечності5
ДСТУ EN 957-10:2015Тренажери стаціонарні. Частина 10. Тренажери з фіксованою передачею, чи без вільного ходу. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань5
ДСТУ EN 957-9:2015Тренажери стаціонарні. Частина 9. Тренажери еліптичні. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань5
ДСТУ EN 957-8:2015Тренажери стаціонарні. Частина 8. Степери, клаймбери ступінчасті та клаймбери. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань5
ДСТУ EN 957-7:2015Тренажери стаціонарні. Частина 7. Тренажери веслувальні. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань5
ДСТУ EN 957-5:2015Тренажери стаціонарні. Частина 5. Велотренажери та педальні тренажери для верхньої частини тіла. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань5
ДСТУ EN 957-4:2015Тренажери стаціонарні. Частина 4. Лави силові тренувальні. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань5
ДСТУ EN 795:2017Індивідуальне спорядження для захисту від падіння. Анкерні пристрої. Вимоги та методи випробування5
ДСТУ EN 511:2017Рукавички захисні від холоду5
ДСТУ EN 365:2017Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Загальні вимоги до інструкцій щодо використання, технічного обслуговування, періодичного перевіряння, ремонтування, маркування та пакування5
ДСТУ EN 363:2017Індивідуальне спорядження для захисту від падіння. Системи індивідуального захисту від падіння5
ДСТУ EN 354:2017Індивідуальне спорядження для захисту від падіння. Стропи5
ДСТУ EN 343:2017Одяг захисний. Захист від дощу5
ДСТУ EN 342:2017Одяг захисний. Комплекти та предмети одягу для захисту від холоду5
ДСТУ EN 81-73:2017Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських та вантажопасажирських ліфтів. Частина 73. Режим роботи ліфтів у разі пожежі5
ДСТУ EN 81-72:2017Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських та вантажопасажирських ліфтів. Частина 72. Ліфти пожежні5
ДСТУ EN 81-41:2016Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Спеціальні ліфти для перевезення осіб та вантажів. Частина 41. Вертикальні підіймальні платформи, призначені для використання особами з обмеженою рухливістю5
ДСТУ EN 81-40:2016Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Спеціальні ліфти для перевезення осіб та вантажів. Частина 40. Сходові підіймачі та похилі підіймальні платформи для осіб з обмеженою рухливістю5
ДСТУ EN 81-21:2016Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для перевезення осіб та вантажів. Частина 21. Нові пасажирські та вантажопасажирські ліфти в наявних будинках5
ДСТУ 8788:2018Засоби індивідуального захисту. Бронежилети. Методи контролювання захисних властивостей5
ДСТУ 8782:2018Засоби індивідуального захисту. Бронежилети. Класифікація. Загальні технічні умови5
ДСТУ 8659:2016Макухи та шроти. Метод визначення пероксидного числа олії5
ДСТУ 8606-3:2015Вода природних джерел. Захист від забруднювання. Частина 3. Загальні вимоги щодо захисту від забруднювання мінеральними добривами5
ДСТУ 8572:2015Патисони свіжі. Технічні умови5
ДСТУ 8497:2015Консерви. Фрукти натуральні. Загальні технічні умови5
ДСТУ 8289:2015Матеріали азбестополімерні листові ущільнювальні. Метод визначення розмірів і щільності5
ДСТУ 7309:2019Установки ліфтові. Ліфти класів І, ІІ, ІІІ, ІV, V та VІ. Технічні умови5
ДСТУ 3136:2017Птиця сільськогосподарська для забою. Технічні умови5
ДСТУ IEC 60096-3:2008Кабелі радіочастотні. Частина 3. Одножильні коаксіальні кабелі для розподільчих кабельних мереж. Загальні вимоги та випробування4
ДСТУ ISO 13500:2017Нафтова та газова промисловість. Матеріали для промивальних рідин. Технічні вимоги та випробування4
ДСТУ ISO/TS 20440:2018Інформатика в охороні здоров’я. Ідентифікація медичних засобів. Настанова щодо запровадження елементів і структури даних згідно з ISO 11239 для унікальної ідентифікації та обміну регламентованою інформацією про фармацевтичні форми дозування, одиниці подання, шляхи введення та пакування4
ДСТУ ISO/TS 19256:2018Інформатика в галузі охорони здоров’я. Вимоги до систем словників лікарських засобів для охорони здоров’я4
ДСТУ ISO 17523:2018Інформатика в охороні здоров’я. Вимоги до електронних рецептів4
ДСТУ EN ISO 4254-1:2017Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Загальні вимоги4
ДСТУ EN 62368-1:2017Обладнання аудіо-, відео-, інформаційних та комунікаційних технологій. Частина 1. Вимоги щодо безпеки4
ДСТУ EN 61347-2-13:2017Пристрої керування лампами. Частина 2-13. Додаткові вимоги до електронних пристроїв керування з живленням від змінного та постійного струму для світлодіодних модулів4
ДСТУ EN 61347-2-11:2017Пристрої керування лампами. Частина 2-11. Додаткові вимоги до різних електронних кіл, які застосовують у світильниках4
ДСТУ EN 60601-2-27:2015Вироби медичні електричні. Частина 2-27. Додаткові вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик обладнання для ЕКГ-моніторингу4
ДСТУ EN 50289-1-4:2016Кабелі зв’язку. Вимоги до методів випробування. Частина 1-4. Методи електричних випробувань. Опір ізоляції4
ДСТУ EN 50289-1-3:2016Кабелі зв’язку. Вимоги до методів випробування. Частина 1-3. Методи електричних випробувань. Електрична міцність4
ДСТУ EN 45545-3:2017Залізничний транспорт. Протипожежний захист рухомого складу. Частина 3. Вимоги щодо вогнестійкості протипожежних перешкод4
ДСТУ EN 45545-1:2017Залізничний транспорт. Протипожежний захист рухомого складу. Частина 1. Загальні положення4
ДСТУ EN 15614:2016Одяг захисний для пожежників. Лабораторні методи випробування та технічні вимоги до одягу для гасіння пожеж на територіях із ґрунтово-рослинним покривом4
ДСТУ EN 12642:2018Кріплення вантажу на колісних транспортних засобах. Конструкція кузовів комерційних колісних транспортних засобів. Мінімальні вимоги4
ДСТУ EN 12641-1:2018Знімні кузови та комерційні транспортні засоби. Тенти. Частина 1. Мінімальні вимоги4
ДСТУ EN 12594:2018Бітум та бітумні в’яжучі. Підготування проб для випробування4
ДСТУ EN 12195-3:2018Пристрої кріплення вантажу на колісних транспортних засобах. Безпека. Частина 3. Кріпильні ланцюги4
ДСТУ EN 12195-2:2018Пристрої кріплення вантажу на колісних транспортних засобах. Безпека. Частина 2. Кріпильні стяжні ремені з хімічних волокон4
ДСТУ EN 12195-1:2018Пристрої кріплення вантажу на колісних транспортних засобах. Безпека. Частина 1. Розрахунок сил кріплення4
ДСТУ EN 1497:2017Індивідуальне спорядження для захисту від падіння. Рятувальні ремні4
ДСТУ EN 619:2017Підіймально-транспортне обладнання та системи безперервної дії. Обладнання для механічного переміщення вантажних одиниць. Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісності4
ДСТУ EN 618:2017Підіймально-транспортне обладнання та системи безперервної дії. Обладнання для механічного вантаження сипких матеріалів, крім стаціонарних стрічкових конвеєрів. Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісності4
ДСТУ EN 617:2017Підіймально-транспортне обладнання та системи безперервної дії. Обладнання для зберігання сипких матеріалів у силосних баштах, бункерах, резервуарах та вмістищах. Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісності4
ДСТУ EN 362:2017Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. З’єднувачі4
ДСТУ EN 361:2017Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Спорядження для всього тіла4
ДСТУ EN 358:2017Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Пояси для утримування і обмежування та утримувальні стропи4
ДСТУ EN 355:2017Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Амортизатори4
ДСТУ 8791:2018Борошно житнє хлібопекарське. Технічні умови4
ДСТУ 2935:2018Безпека дорожнього руху. Терміни та визначення понять4
ДСТУ EN ISO 17491-3:2016Одяг захисний. Методи випробування одягу для захисту від хімічних речовин. Частина 3. Визначення стійкості до проникнення струменя рідини (випробування струменем)3
ДСТУ EN ISO 16946:2017Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Технічні умови на східчастий калібрувальний зразок3
ДСТУ EN ISO 15536-1:2016Ергономіка. Комп’ютерні манекени і шаблони тіла. Частина 1. Загальні вимоги3
ДСТУ EN ISO 10075-3:2017Ергономічні принципи визначення психічної робочої навантаги. Частина 3. Принципи та вимоги, що стосуються методів вимірювання та оцінювання3
ДСТУ EN ISO 527-1:2017Пластмаси. Визначення властивостей під час розтягування. Частина 1. Загальні принципи3
ДСТУ ISO/IEC 27034-2:2017Інформаційні технології. Методи захисту. Безпека прикладних програм. Частина 2. Нормативна структура організації3
ДСТУ ISO/IEC 27034-1:2017Інформаційні технології. Методи захисту. Безпека прикладних програм. Частина 1. Огляд і загальні поняття3
ДСТУ ISO/IEC 18033-5:2017Інформаційні технології. Методи захисту. Алгоритми шифрування. Частина 5. Шифри, що ґрунтуються на ідентифікаційних данихДСТУ3
ДСТУ EN 61310-2:2017Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 2. Вимоги до маркування3
ДСТУ EN 61310-1:2017Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів3
ДСТУ EN 60947-7-3:2017Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 7-3. Допоміжне обладнання. Вимоги щодо безпечності клемників для плавких запобіжників3
ДСТУ EN 60702-1:2016Кабелі з мінеральною ізоляцією та їхні виводи номінальною напругою до 750 В включно. Частина 1. Кабелі3
ДСТУ EN 60312-1:2015Пилососи побутової призначеності. Частина 1. Пилососи сухого чищення. Методи вимірювання робочих характеристик3
ДСТУ EN 60065:2017Аудіо-, відео- та аналогічна електронна апаратура. Вимоги щодо безпеки3
ДСТУ EN 14682:2016Безпечність дитячого одягу. Шнури та витяжні шнурки на дитячому одязі. Технічні вимоги3
ДСТУ EN 14434:2009Дошки класні для навчальних закладів. Ергономічні, технічні вимоги і вимоги щодо безпеки та методи випробування3
ДСТУ EN 12841:2017Засоби індивідуального захисту від падіння. Системи канатного доступу. Пристрої регулювання каната3
ДСТУ EN 12593:2018Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення температури крихкості за методом Фрааса3
ДСТУ EN 12385-4:2017Канати сталеві дротяні. Безпека. Частина 4. Канати подвійного звивання для загального підіймального застосування3
ДСТУ EN 12042:2016Устатковання для харчової промисловості. Дозатори тіста автоматичні. Вимоги щодо безпеки та гігієни3
ДСТУ EN 12041:2016Устатковання для харчової промисловості. Машини тістоформувальні. Вимоги щодо безпеки та гігієни3
ДСТУ EN 1427:2018Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення температури розм’якшеності за методом кільця і кулі3
ДСТУ EN 10228-1:2017Неруйнівний контроль поковок зі сталі. Частина 1. Магнітопорошковий контроль3
ДСТУ EN 1034-8:2015Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки на етапі проектування та конструювання машин для виготовлення й оброблення паперу. Частина 8. Рафінери3
ДСТУ EN 957-6:2015Тренажери стаціонарні. Частина 6. Бігові доріжки. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань3
ДСТУ EN 474-12:2016Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 12. Вимоги до канатних екскаваторів3
ДСТУ EN 474-5:2016Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 5. Вимоги до гідравлічних екскаваторів3
ДСТУ EN 469:2017Захисний одяг для пожежників. Вимоги щодо показників якості захисного одягу для пожежників3
ДСТУ EN 349:2016Безпечність машин. Мінімальні проміжки для уникнення здавлювання частин тіла людини3
ДСТУ 8748:2017Настанова щодо проведення динамічних випробувань автодорожніх мостів3
ДСТУ 8729:2017Мед і продукти бджільництва. Методи визначення кількості мікроорганізмів та підрахування колоній за температури 30 °С3
ДСТУ 8723:2017Дріжджі кормові. Методи випробування3
ДСТУ 8720:2017Вироби ковбасні та продукти з м’яса. Методи визначення мікробного забруднення3
ДСТУ 8719:2017Продукти яєчні. Технічні умови3
ДСТУ EN ISO 22301:2017Безпека суспільства. Система менеджменту неперервністю діяльності. Вимоги2
ДСТУ EN ISO 22300:2017Безпека суспільства. Словник термінів2
ДСТУ EN ISO 3743-1:2016Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для невеликих мобільних джерел у ревербераційних полях. Частина 1. Метод порівняння для випробувальних камер із твердими стінками2
ДСТУ EN ISO 3741:2016Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Точні методи для ревербераційних випробувальних камер2
ДСТУ EN 60456:2017Машини пральні побутові. Методи вимірювання функційних характеристик2
ДСТУ EN 55032:2017Електромагнітна сумісність. Обладнання мультимедіа. Вимоги до емісії завад2
ДСТУ EN 55024:2017Обладнання інформаційних технологій. Характеристики несприйнятливості завад. Норми та методи вимірювання2
ДСТУ EN 55015:2017Устатковання освітлювальне та аналогічне електричне. Норми та методи вимірювання характеристик радіозавад2
ДСТУ EN 55012:2017Транспортні засоби, моторні човни та пристрої з двигунами внутрішнього згоряння. Характеристики радіозбурень. Норми та методи вимірювання для захисту приймачів, розміщених поза рухомими засобами2
ДСТУ EN 55011:2017Обладнання промислове, наукове та медичне . Характеристики радіочастотних завад. Норми та методи вимірювання2
ДСТУ EN 16228-7:2016Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 7. Взаємозамінне допоміжне обладнання2
ДСТУ EN 16228-6:2016Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 6. Гідравлічне обладнання, обладнання для цементування та впорскування2
ДСТУ EN 16228-5:2016Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 5. Обладнання для спорудження стін у ґрунті2
ДСТУ EN 16228-4:2016Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 4. Обладнання для спорудження фундаментів2
ДСТУ EN 16228-3:2016Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 3. Обладнання для горизонтально направленого буріння ГНБДСТУ2
ДСТУ EN 16228-2:2016Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 2. Мобільні бурові установки для цивільної та геотехнічної інженерії, розробки кар’єрів і видобування2
ДСТУ EN 16228-1:2016Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги2
ДСТУ EN 13587:2018Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення властивостей під час розтягування2
ДСТУ EN 1426:2018Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення глибини проникності голки (пенетрації)2
ДСТУ EN 474-11:2016Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 11. Вимоги до ущільнювачів ґрунту і сміттєвих звалищ2
ДСТУ EN 474-10:2016Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 10. Вимоги до траншеєкопачів2
ДСТУ EN 474-9:2016Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 9. Вимоги до трубоукладачів2
ДСТУ EN 474-8:2016Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 8. Вимоги до грейдерів2
ДСТУ EN 474-7:2016Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 7. Вимоги до скреперів2
ДСТУ EN 474-6:2016Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 6. Вимоги до землевозів2
ДСТУ 8787:2018Бітум та бітумні в’яжучі. Метод визначення зчеплюваності зі щебенем2
ДСТУ 8746:2017Автомобільні дороги. Методи вимірювання зчіпних властивостей поверхні дорожнього покриття2
ДСТУ OIML R 106-2:2017Ваги залізничні платформні автоматичні. Частина 2. Форма звіту про випробування1
ДСТУ OIML R 106-1:2017Ваги залізничні платформні автоматичні. Частина 1. Загальні технічні вимоги. Методи випробування1
ДСТУ EN ISO 13856-3:2016Безпечність машин. Захисні пристрої, що реагують на тиск. Частина 3. Основні принципи побудови та випробування чутливих до тиску обмежувачів, пластин, проводів та аналогічних пристроїв1
ДСТУ EN ISO 13850:2016Безпечність машин. Аварійне зупинення. Принципи проектування1
ДСТУ EN ISO 11691:2016Акустика. Вимірювання шумопоглинання канальними глушниками за відсутності потоку повітря. Лабораторний наближений метод1
ДСТУ EN ISO 9614-3:2016Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за інтенсивністю звуку. Частина 3. Точний метод вимірювання скануванням1
ДСТУ EN ISO 7731:2016Ергономіка. Сигнали небезпеки для місць громадського призначення та робочого простору. Звукові сигнали небезпеки1
ДСТУ EN ISO 3747:2016Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічний або наближений метод для використання на місці в ревербераційному середовищі1
ДСТУ EN 61326-1:2016Електричне обладнання для вимірювання, контролю та лабораторного застосування. Вимоги до електромагнітної сумісності. Частина 1. Загальні вимоги1
ДСТУ EN 60598-2-11:2017Світильники. Частина 2-11. Додаткові вимоги. Світильники акваріумні1
ДСТУ EN 60598-2-8:2017Світильники. Частина 2-8. Додаткові вимоги. Світильники ручні1
ДСТУ EN 60598-1:2017Світильники. Частина 1. Загальні вимоги та випробування1
ДСТУ EN 60332-1-3:2016Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 1-3. Випробування на вертикальне поширювання полум’я одиничного ізольованого проводу чи кабелю Метод визначення крапель/часток із запалювальною здатністю1
ДСТУ EN 60332-1-2:2017Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 1-2. Випробування на вертикальне поширення полум’я одиничного ізольованого проводу чи кабелю. Метод випробування полум’ям попередньо змішаного типу потужністю 1 кВт1
ДСТУ 8820:2018Протимінна діяльність. Процеси управління. Основні положення1
ДСТУ 8813:2018Метрологія. Аналізатори спектра радіочастот. Методика повірки1
ДСТУ 8617:2016Препарати ферментні. Правила приймання та методи відбирання проб1
ДСТУ 4282:2018Солод пивоварний ячмінний. Загальні технічні умови1
* Примітка: вказаний поточний місяць слід сприймати як анонс нормативного документа, видання якого заплановано на наступний за поточним місяць.