Останні надходження нормативних документів

Перелік останніх надходжень за поточний (або попередній) рік

Позначення
Назва
Місяць*
ДСТУ IEC 62216:2010Цифрове телевізійне мовлення. Приймачі системи наземного телевізійного мовлення DVB-T. Загальні технічні вимоги6
ДСТУ IEC 62127-3:2009Ультразвук. Гідрофони. Частина 3. Властивості гідрофонів для ультразвукових полів частотою до 40 МГц включно6
ДСТУ IEC 62088:2009Приладобудування ядерне. Фотодіоди для сцинтиляційних детекторів. Методи контролювання6
ДСТУ IEC 61298-3:2009Пристрої вимірювання та керування у промислових процесах. Загальні методи та процедури оцінювання робочих характеристик. Частина 3. Випробування для визначення впливу зовнішніх чинників6
ДСТУ ETSI TR 102 044:2010Електронні підписи й інфраструктури (ЕSI). Вимоги до сертифікатів ролей і атрибутів6
ДСТУ EN ISO 10321:2010Геосинтетики. Випробування на розтягнення зۥєднань/швів методом широкої смуги6
ДСТУ EN 13738:2009Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод визначення опору витягування з ґрунту6
ДСТУ EN 13088:2010Вироби промислові, наповнені пером та пухом. Метод визначення загальної маси виробу та маси наповнювача6
ДСТУ EN 10164:2009Вироби сталеві з поліпшеними деформаційними властивостями у перпендикулярному напрямку до поверхні виробу. Технічні умови постачання6
ДСТУ ISO 17053:2010Сталь і чавун. Визначення кисню методом інфрачервоної спектроскопії після плавлення в інертному газі6
ДСТУ ISO 15012-2:2009Охорона здоровۥя і безпека у зварюванні та споріднених процесах. Перевірка і маркування обладнання для фільтрування повітря. Частина 2. Визначення мінімального об’єму потоку повітря через зонти і насадки6
ДСТУ ISO 13438:2009Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод відбракувального випробування для визначення тривкості до окислювання6
ДСТУ ISO/IEC 9798-2:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Автентифікація об’єктів. Частина 2. Механізми, що використовують симетричні алгоритми шифрування6
ДСТУ ISO/IEC 9798-1:2015Інформаційні технології. Методи захисту. Автентифікація об’єктів. Частина 1. Загальні положення6
ДСТУ ISO 7154:2010Інформація та документація. Принципи бібліографічного упорядковування6
ДСТУ ISO 4266-2:2010Нафта та рідкі нафтопродукти. Вимірювання рівня і температури в резервуарах автоматичними методами. Частина 2. Вимірювання рівня в морських суднах6
ДСТУ ISO 4266-1:2010Нафта та рідкі нафтопродукти. Вимірювання рівня і температури в резервуарах автоматичними методами. Частина 1. Вимірювання рівня в резервуарах під атмосферним тиском6
ДСТУ ISO 3136:2009Латекс бутадієн-стирольного каучуку. Метод визначення вмісту зв’язаного стиролу6
ДСТУ ISO 2647:2009Вовна. Метод визначення долі волокон з серцевиною за допомогою проекційного мікроскопа6
ДСТУ ISO 2646:2010Вовна. Метод вимірювання довжини волокон гребінних чесаних стрічок діаграмними приладами6
ДСТУ ISO 920:2009Вовна. Метод визначення довжини волокна (справжньої та природної) з використанням гребінного штапелевимірювача6
ДСТУ ISO 123:2009Латекс каучуку. Методи відбирання проб6
ДСТУ ISO 2:2009Матеріали текстильні. Позначення напрямку крутіння у пряжі та подібних виробах6
ДСТУ 7675:2014Захист довкілля. Моніторинг меліорованих земель. Основні положення6
ДСТУ 7657:2014Сировина каракулево-смушкова, мерлушкова і шкурки козлика невичинені. Пакування, маркування, транспортування та зберігання6
ДСТУ 7588:2014Сільськогосподарська техніка. Установки біогазові. Методи випробування6
ДСТУ 7582:2014Олія ефірна м’яти котячої. Технічні умови6
ДСТУ 7572:2014Машини картоплезбиральні. Загальні технічні вимоги6
ДСТУ 7541:2014Корми. Технологія виробництва каротиновмісних кормових дріжджів6
ДСТУ 7535:2014Якість ґрунту. Морфолого-генетичний профіль. Правила та порядок описування6
ДСТУ 7511:2014Установки та устатковання для м’ясної промисловості. Машини для перемішування фаршу. Основні параметри, технічні вимоги та методи випробування6
ДСТУ 7510:2014Колісні транспортні засоби. Транспорт похоронний. Загальні технічні вимоги6
ДСТУ 7459:2013Смородина та порічки. Технологія вирощування плодів. Загальні вимоги6
ДСТУ 7513:2014Посіви сільськогосподарських культур. Шкала для оцінювання попередників і періодів чергування у сівозмінах Полісся та Лісостепу України6
ДСТУ 33.113:2014Страховий фонд документації. Графічні символи і трафарети у мікрофільмах. Загальні технічні вимоги6
ДСТУ IEC TR 60870-6-1:2018Пристрої та системи телемеханіки. Частина 6-1. Протоколи телекерування, сумісні зі стандартами ISO та рекомендаціями ITU-T. Контекст прикладних програм та структура стандартів6
ДСТУ IEC/TS 60870-5-7:2018Пристрої та системи телемеханіки. Частина 5-7. Протоколи передавання. Доповнення, пов’язані з безпекою, до протоколів згідно з IEC 60870-5-101 та IEC 60870-5-104 (з використанням IEC 62351)6
ДСТУ IEC 62325-451-6:2018Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Частина 451-6. Опублікування інформації на ринку, контекстні та збірні моделі для ринку Європейської моделі6
ДСТУ IEC 60870-6-502:2018Пристрої та системи телемеханіки. Частина 6-502. Протоколи телекерування, сумісні зі стандартами ISO та рекомендаціями ITU-T. TASE.1. Визначення протоколу6
ДСТУ ISO/IEC/IEEE 15288:2016Інженерія систем і програмного забезпечення. Процеси життєвого циклу систем6
ДСТУ ISO/IEC 16085:2016Інженерія систем і програмних засобів. Процеси життєвого циклу. Керування ризиками6
ДСТУ ISO 80000-11:2016Величини та одиниці. Частина 11. Характеристичні числа6
ДСТУ ISO 20128/ IDF 192:2015Продукти молочні. Визначення ймовірності кількості Lactobacillus acidophilus на селективному середовищі методом підрахування колоній, інкубованих за температури 37 °С6
ДСТУ ISO 18515:2016Матеріали вуглецеві для виробництва алюмінію. Катоди та випалені аноди. Метод визначання міцності на стискання6
ДСТУ ISO 16256:2017Клінічні лабораторні дослідження та тест-системи для діагностики in vitro. Референтний метод дослідження in vitro активності антимікробних агентів проти дріжджових грибів, що спричиняють інфекційні захворювання6
ДСТУ ISO 14532:2018Газ природний. Словник термінів6
ДСТУ ISO 14021:2016Екологічні марковання та декларації. Екологічні самодекларації (екологічне маркування типу ІІ)6
ДСТУ ISO 13344:2014Визначення летальної токсичної потенційної небезпечності летких продуктів згоряння6
ДСТУ ISO 3656:2017Жири тваринні і рослинні та олії. Метод визначення абсорбції ультрафіолетового світла у вигляді питомої УФ-екстинкції6
ДСТУ ISO 3071:2015Матеріали текстильні. Визначення pH водної витяжки6
ДСТУ EN ISO/ІЕС 17043:2017Оцінка відповідності. Загальні вимоги до перевірки кваліфікації лабораторій6
ДСТУ EN ISO 15197:2017Тест-системи для діагностики in vitro. Вимоги до системи моніторингу концентрації глюкози в крові для самотестування в разі цукрового діабету 6
ДСТУ EN 61000-3-2:2016Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше ніж 16 А на фазу)6
ДСТУ EN 60745-2-23:2016Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-23. Додаткові вимоги до точильних інструментів і невеликих обертових інструментів6
ДСТУ EN 60745-2-20:2016Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-20. Додаткові вимоги до стрічкових пил6
ДСТУ EN 60745-2-16:2016Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-16. Додаткові вимоги до інструментів для забивання кріпильних виробів6
ДСТУ EN 60745-2-12:2016Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-12. Додаткові вимоги до вібраторів для ущільнення бетону6
ДСТУ EN 60228:2015Провідники ізольованих кабелів. Загальні технічні вимоги6
ДСТУ EN 13135:2016Безпечність вантажопідіймальних кранів. Проектування. Вимоги до устатковання6
ДСТУ EN 71-4:2016Безпечність іграшок. Частина 4. Набори для хімічних дослідів і подібних занять6
ДСТУ 8761:2018Метрологія. Обладнання допоміжне для вимірювання параметрів радіовипромінювання базових станцій, які працюють за радіотехнологією «Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800». Методика повірки6
ДСТУ 8760:2018Метрологія. Аналізатори телекомунікаційних мереж типу Emutel Harmony. Методика повірки6
ДСТУ 8732:2017Безпека дорожнього руху. Смуги шумові. Загальні технічні вимоги. Правила застосування6
ДСТУ 8731:2017Безпека дорожнього руху. Дзеркала дорожні. Загальні технічні вимоги. Правила застосування6
ДСТУ 8665:2016Установки ліфтові. Вимоги щодо спеціалізованих ліфтових організацій6
ДСТУ 8011:2015Кормовиробництво. Терміни та визначення понять6
ДСТУ 7501:2014Гідроенергетика. Гідроелектростанції малі. Терміни та визначення понять6
ДСТУ-Н GL 32:2015Продукти харчові органічно вироблені. Настанови щодо виробництва, перероблення, маркування та продажу5
ДСТУ ISO 16742:2015Руди залізні. Відбирання проб від пульп5
ДСТУ ISO 11536:2016Руди залізні. Визначення втрати маси під час прожарювання. Гравіметричний метод.5
ДСТУ ISO 11323:2016Руда залізна і залізо прямого відновлювання. Словник термінів5
ДСТУ ISO 9516-1:2016Руди залізні. Визначення різних елементів за допомогою рентгенівської флуоресцентної спектрометрії. Частина 1. Комплексний метод5
ДСТУ IEC 62103:2010Устатковання електронне для застосування в силових установках. Загальні вимоги та вимоги щодо безпечності5
ДСТУ EN ISO 13857:2016Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягнення небезпечних зон верхніми та нижніми кінцівками 5
ДСТУ EN ISO 9606-1:2016 Кваліфікаційні випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 1. Сталі5
ДСТУ EN 61000-6-4:2016Електромагнітна сумісність. Частина 6-4. Родові стандарти. Емісія завад у виробничих зонах5
ДСТУ EN 60745-2-15:2016Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-15. Додаткові вимоги до інструментів для підстригання живоплоту5
ДСТУ EN 60745-2-8:2016Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-8. Додаткові вимоги до ножиць та вирубних інструментів5
ДСТУ EN 60745-2-6:2016Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-6. Додаткові вимоги до молотків5
ДСТУ EN 60309-4:2016Вилки, штепсельні розетки та з’єднувачі промислової призначеності. Частина 4. Відмикні штепсельні та кабельні розетки з блокувальним пристроєм чи без нього5
ДСТУ EN 60309-2:2016Вилки, штепсельні розетки та з’єднувачі промислової призначеності. Частина 2. Вимоги до взаємозамінності розмірів штирових і гніздових контактів з’єднувальних пристроїв 5
ДСТУ EN 60309-1:2016 Вилки, штепсельні розетки та з’єднувачі промислової призначеності. Частина 1. Загальні технічні вимоги5
ДСТУ EN 12583:2017 Газова інфраструктура. Компресорні станції. Функційні вимоги5
ДСТУ EN 12186:2017 Газова інфраструктура. Станції регулювання тиску газу для транспортування та розподіляння. Функційні вимоги5
ДСТУ 8733:2017Атомна енергетика. Терміни та визначення понять 5
ДСТУ 8724:2017Вугілля кам’яне та шихти на його основі. Метод визначення тиску розпирання, який виникає під час коксування5
ДСТУ 8707:2017 Камери пневматичні для механічних транспортних засобів. Технічні вимоги та методи випробування5
ДСТУ-П 8706:2017Автомобільні дороги. Визначення границь пластичності ґрунтів методом багатоступеневої пенетрації5
ДСТУ 8703-2:2017Ветеринарна медицина. Діагностування інфекційних хвороб. Частина 2. Вимоги щодо безпеки5
ДСТУ 8703-1:2017Ветеринарна медицина. Діагностування інфекційних хвороб. Частина 1. Методи відбирання проб, пакування і транспортування5
ДСТУ 8698:2016Нафтопродукти рідкі. Фракція бензинова (компонент палив для бензинових двигунів). Технічні умови5
ДСТУ 8672:2016Квасоля продовольча. Технічні умови5
ДСТУ 8645:2016Зелень петрушки, селери та кропу сушена. Технічні умови5
ДСТУ 8630:2016Продукти харчові. Методи виявлення та визначання кількості осмотолерантних дріжджів і плісеневих грибів5
ДСТУ 8623:2016Ревінь свіжий. Технічні умови5
ДСТУ 8484:2015Препарати ферментні. Методи визначання активності пектолітичного комплексу5
ДСТУ 8456:2015Мікробіологія. Визначення чутливості мікроорганізмів до антимікробних речовин диско-дифузійним методом5
ДСТУ 8453:2015Препарати ферментні. Методи визначення амілолітичної активності5
ДСТУ 3849:2018Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали оперативних, спеціалізованих та спеціальних транспортних засобів. Загальні вимоги4
ДСТУ ITU-T E.800:2014Якість телекомунікаційних послуг. Терміни та визначення понять4
ДСТУ ISO/IEC 27032:2016Інформаційні технології. Методи захисту. Настанови щодо кібербезпеки4
ДСТУ ISO 9682-1:2015Руди залізні. Визначання марганцю. Частина 1. Полуменевий атомно-абсорбційний спектрометричний метод4
ДСТУ ISO 8371:2016Руди залізні як сировина для доменного виробництва. Метод визначення індексу розтріскування4
ДСТУ ISO 7919-2:2014Механічна вібрація. Оцінювання вібрації машин за допомогою її вимірювання на обертових валах. Частина 2. Парові турбіни стаціонарні та генератори потужністю більше 50 МВт з номінальними швидкостями 1500 об/хв, 1800 об/хв, 3000 об/хв та 3600 об/хв4
ДСТУ ISO 5172:2009Устаткування для газового зварювання. Пальники для газового зварювання, різання і підігрівання. Технічні умови та методи випробовування4
ДСТУ IEC/TS 62351-2:2017Керування енергетичними системами та пов'язаний із ним інформаційний обмін. Безпека даних та комунікацій. Частина 2. Словник термінів4
ДСТУ IEC TS 61970-2:2017Інтерфейс прикладних програм у системах електроенергетичного менеджменту (EMS-API). Частина 2. Словник термінів4
ДСТУ IEC 60903:2008Робота під напругою. Рукавички з ізоляційного матеріалу4
ДСТУ EN ISO 28927-12:2015Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 12. Борфрезери4
ДСТУ EN ISO 28927-11:2015Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 11. Каменярські молотки4
ДСТУ EN ISO 28927-10:2015Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 10. Ударні молотки, перфоратори та ломи4
ДСТУ EN ISO 28927-9:2015Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 9. Зубильні та пучкові зачисні молотки4
ДСТУ EN ISO 28927-8:2015Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 8. Пили, терпуги та полірувальні машини зворотно-поступальної дії, невеликі пили коливальної чи обертальної дії 4
ДСТУ EN ISO 28927-7:2015Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 7. Ножиці вирубні та обрізні4
ДСТУ EN ISO 28927-6:2015Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 6. Трамбівки 4
ДСТУ EN ISO 28927-5:2015Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 5. Ударні та безударні дрилі4
ДСТУ EN ISO 28927-4:2015Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 4. Прямі шліфувальні машини 4
ДСТУ EN ISO 28927-3:2015Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 3. Полірувальні та шліфувальні обертальні, орбітальні та довільно-орбітальні машини4
ДСТУ EN ISO 28927-2:2015Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 2. Ключі, гайковерти та шуруповерти4
ДСТУ EN ISO 28927-1:2015 Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 1. Машини для кутового та вертикального шліфування4
ДСТУ EN ISO 13855:2015Безпечність машин. Розташування захисних пристроїв з урахуванням швидкості наближення частин тіла людини 4
ДСТУ EN 60335-2-109:2016Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-109. Додаткові вимоги до приладів оброблення води ультрафіолетовим випроміненням 4
ДСТУ EN 12786:2015 Безпечність машин. Вимоги до опису вібрації в стандартах щодо безпеки4
ДСТУ 8613:2016Добрива зелені (сидерати). Вимоги до сидеральних культур4
ДСТУ 8474:2015Плоди калини звичайної. Технічні умови4
ДСТУ 8452:2015Препарати ферментні. Методи визначення протеолітичної активності4
ДСТУ 8328:2015Геліоенергетика. Модулі фотоелектричні. Загальні технічні вимоги4
ДСТУ 8232:2015Корм для тварин. Добавки органічні залізовмісні. Технічні умови4
ДСТУ 8212:2015Цикорій розчинний . Технічні умови4
ДСТУ 8211:2015Цикорій коренеплідний смажений. Технічні умови4
ДСТУ 8210:2015Цикорій коренеплідний сушений. Технічні умови4
ДСТУ 3685:2017Руди залізні та марганцеві. Експериментальні методи перевіряння систематичної похибки відбирання проб4
ДСТУ 3197:2016Руди залізні та марганцеві. Експериментальні методи оцінки варіації якості4
ДСТУ ІSO 18589-2:2015Вимірювання радіоактивності у довкіллі. Ґрунт. Частина 2. Настанови щодо вибору стратегії відбирання проб, відбирання та попереднього обробляння проб3
ДСТУ EN ІSO 15613:2016Технічні умови та атестація технологій зварювання металевих матеріалів. Атестація на основі довиробничих випробувань3
ДСТУ EN ІSO 9680:2015Стоматологія. Операційні світильники3
ДСТУ EN ІSO 20349:2015Засоби індивідуального захисту. Взуття для захисту від термічних ризиків і бризок розплавленого металу в ливарнях і під час зварювання. Вимоги та методи випробування 3
ДСТУ EN 62560:2016Лампи світлодіодні з умонтованим пускорегулювальним пристроєм для загального освітлення на напругу понад 50 В. Вимоги щодо безпеки3
ДСТУ EN 60335-2-77:2016Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-77. Додаткові вимоги до пішохідних газонокосарок, керованих вручну3
ДСТУ EN 60934:2016Вимикачі для устатковання автоматичні 3
ДСТУ EN 60811-513:2016Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 513. Механічні випробування. Спеціальні методи випробування поліетиленових та поліпропіленових компаундів. Випробування намотуванням після кониціювання3
ДСТУ EN 60811-509:2016Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 509. Механічні випробування. Випробування на стійкість до розтріскування ізоляції та оболонок (випробування на тепловий удар)3
ДСТУ EN 60811-412:2016Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 412. Різні випробування. Методи теплового старіння в повітряному боксі 3
ДСТУ EN 60811-407:2016Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 407. Різні випробування. Вимірювання збільшення маси поліетиленових і поліпропіленових композицій3
ДСТУ EN 60811-406:2016Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 406. Різні випробування. Стійкість до розтріскування поліетиленових та поліпропіленових композицій3
ДСТУ EN 60811-405:2016Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 405. Різні випробування. Випробування на термостабільність ізоляцій та оболонок із ПВХ3
ДСТУ EN 60811-402:2016Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 402. Різноманітні методи випробування. Випробування на водовбирання 3
ДСТУ EN 60811-203:2016Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 203. Загальні випробування. Вимірювання зовнішніх розмірів3
ДСТУ EN 50525-1:2016Кабелі електричні. Низьконапружні силові кабелі на номінальну напругу до 450/750 В (U0/U) включно. Частина 1. Загальні вимоги 3
ДСТУ EN 50085-2-3:2015Системи кабельних коробів і системи спеціальних кабельних коробів для електричних установок. Частина 2-3. Спеціальні вимоги до щілинних систем кабельних коробів, призначених для монтування в шафах3
ДСТУ EN 50085-2-1:2015Системи кабельних коробів і системи спеціальних кабельних коробів для електричних установок Частина 2-1. Системи кабельних коробів і системиспеціальних кабельних коробів, призначених для монтуванняна стінах і стелях3
ДСТУ EN 50085-1:2015Системи кабельних коробів і системи спеціальних кабельних коробів для електричних установок. Частина 1. Загальні вимоги»3
ДСТУ EN 16348:2017Газова інфраструктура. Система керування безпекою (SMS) газотранспортної інфраструктури та система керування цілісністю трубопроводу (PIMS). Функційні вимоги3
ДСТУ EN 16247-4:2015Енергетичні аудити. Частина 4. Транспорт3
ДСТУ EN 16247-3:2015Енергетичні аудити. Частина 3. Процеси3
ДСТУ EN 16247-2:2015Енергетичні аудити. Частина 2. Будівлі3
ДСТУ EN 16247-1:2015Енергетичні аудити. Частина 1. Загальні вимоги3
ДСТУ EN 12327:2017Газова інфраструктура. Випробовування тиском, уведення та виведення з експлуатації. Функційні вимоги3
ДСТУ 4429:2017Галети. Загальні технічні умови3
ДСТУ 4052:2017Крекер. Загальні технічні умови3
ДСТУ 2368:2017Напої безалкогольні. Виробництво. Терміни та визначення понять3
ДСТУ ІЕС TS 62325-504:2017 Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Частина 504. Використовування веб-сервісів для взаємообміну електронними даними на Європейському ринку електроенергії2
ДСТУ ІЕС 62325-451-5:2017Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Частина 451-5. Бізнес-процеси оцінювання стану та запиту стану, контекстна та збірна модель для Європейського ринку2
ДСТУ ІЕС 62325-451-4:2017Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Частина 451-4. Бізнес-процес врегулювання небалансів, контекстна та збірна модель для Європейського ринку2
ДСТУ ІЕС 62325-451-3:2017Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Частина 451-3. Бізнес-процес розподіляння пропускної спроможності (явний або неявний аукціон) та контекстні моделі для Європейського ринку2
ДСТУ ІЕС 62325-451-2:2017Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Частина 451-2. Бізнес-процес планування та контекстна модель для СІМ-моделі Європейського ринку2
ДСТУ ІЕС 62325-301:2017 Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Частина 301. Розширення загальної інформаційної моделі (СІМ) для ринків2
ДСТУ ISO 16368:2010 Мобільні підіймачі робочих платформ. Розрахунок конструкції, вимоги щодо безпеки та методи випробування2
ДСТУ ISO 13602-2:2010 Системи енергетичні технічні. Методи аналізу. Частина 2. Об’єднання та визначення вагомості енергопродуктів2
ДСТУ ISO 10440-2:2010Нафтова та газова промисловість. Компресори ротаційного типу. Частина 2. Компресори повітряні (безмастильні)2
ДСТУ ISO 10381-7:2009 Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 7. Настанови щодо відбирання проб ґрунтового повітря2
ДСТУ ISO 10381-5:2009 Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 5. Настанови з процедури дослідження міських і промислових ділянок щодо забрудненості ґрунту2
ДСТУ ISO 9015-2:2009 Випробування зварних зۥєднань металевих матеріалів руйнівні. Випробування на твердість. Частина 2. Випробування на мікротвердість2
ДСТУ ISO 8756:2008Якість повітря. Оброблення даних за температурою, тиском та відносною вологістю2
ДСТУ ISO 7494-2:2010 Стоматологія. Установки стоматологічні. Частина 2. Водопостачання та подавання повітря2
ДСТУ ISO 7494-1:2010 Стоматологія. Установки стоматологічні. Частина 1. Загальні вимоги та методи випробування2
ДСТУ ISO 7286:2010Устатковання для контактного зварювання. Графічні умовні познаки апаратів для контактного зварювання2
ДСТУ ISO 1833-1:2013 Матеріали текстильні. Кількісний хімічний аналіз. Частина 1. Загальні принципи випробовування2
ДСТУ ISO 1120:2009 Стрічки конвеєрні. Визначення сили механічних з’єднань. Статичний метод випробування2
ДСТУ ISO 669:2010Контактне зварювання. Устатковання для контактного зварювання2
ДСТУ EN ISO 3452-4:2008Неруйнівний контроль. Контроль капілярний. Частина 4. Устатковання2
ДСТУ EN 50363-10-2:2016 Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних кабелів. Частина 10-2. Змішані компаунди для оболонок. Термопластичний поліуретан2
ДСТУ EN 13771-1:2013 Компресори та конденсатори для охолодження. Методи випробування з перевіряння робочих характеристик. Частина 1. Компресори охолоджувальні2
ДСТУ EN 13592:2008 Мішки пластикові для збирання побутових відходів. Типи, вимоги та методи випробування2
ДСТУ EN 10220:2007 Труби сталеві безшовні та зварні. Розміри і маса на одиницю довжини2
ДСТУ EN 1570:2013 Підіймальне устатковання. Платформи підіймальні. Вимоги щодо безпеки2
ДСТУ EN 969:2008 Труби, фітинги, допоміжні деталі трубопроводів з високоміцного чавуну та їх з’єднання для газових трубопроводів. Технічні вимоги та методи випробування2
ДСТУ 8681:2016 Ветеринарія. Методи лабораторної діагностики хвороби Тешена2
ДСТУ 8680:2016 Птиця сільськогосподарська. Методи лабораторної діагностики колібактеріозу2
ДСТУ 8674:2016 Ветеринарна медицина. Методи лабораторної діагностики ящуру2
ДСТУ 8671:2016 Ветеринарна медицина. Методи лабораторної діагностики лейкозу великої рогатої худоби2
ДСТУ 8292:2015Вітроенергетика. Вітрові електричні станції. Приєднання до електроенергетичної системи2
ДСТУ ISO 16063-12:2014Методи калібрування давачів вібрації та удару. Частина 12. Первинне калібрування давачів вібрації методом зворотного режиму давача1
ДСТУ ISO 10439:2013Нафтова, хімічна та газова промисловість. Компресори відцентрові. Загальні технічні вимоги та методи випробування1
ДСТУ ISO 7926:2015Естрагон зневоднений (Artemisia dracunculus Linnaeus). Технічні умови 1
ДСТУ ISO 4832:2015Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод підрахування коліформ. Метод підрахування колоній1
ДСТУ EN 60335-2-72:2016Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-72. Додаткові вимоги до машин для догляду за підлогою з тяговим приводом чи без нього комерційного застосування 1
ДСТУ EN 55013:2016Приймачі звукового і телевізійного мовлення і підключене обладнання. Характеристики радіозавад. Норми і методи вимірювання1
ДСТУ 8739:2017Зброя стрілецька. Терміни та визначення понять1
ДСТУ 8738:2017Тютюн для нагрівання. Загальні технічні умови1
ДСТУ 8737:2017Паливо для двигунів. Дослідний метод визначення октанового числа1
ДСТУ 8736:2017Паливо для двигунів. Моторний метод визначення октанового числа1
ДСТУ 8735:2017Паливо дизельне. Метод визначення цетанового числа1
ДСТУ 8728:2017Продукти харчові згущені з молоком. Загальні технічні умови1
ДСТУ 8709:2017Вироби хлібобулочні листкові. Загальні технічні умови1
ДСТУ 8708:2017Сухарі панірувальні. Загальні технічні умови1
ДСТУ 8636:2016Овочі швидкозаморожені. Загальні технічні умови1
ДСТУ 8606-2:2015Вода природних джерел. Захист від забруднювання. Частина 2. Загальні вимоги щодо захисту від забруднювання пестицидами та іншими агрохімікатами1
ДСТУ 8485:2015Насіння ефіроолійних культур. Інспектування сортових посівів1
ДСТУ 8482:2015Корм для тварин. Брикети та гранули кормові. Технічні умови1
ДСТУ 8419:2015Оливи мастильні. Визначення втрат під час випарності за методом НОАК1
ДСТУ 8370:2015Виготовлення тваринницької продукції. Загальні вимоги щодо безпеки1
ДСТУ 8125:2015Фрукти, овочі та продукти їх перероблення швидкозаморожені. Правила приймання, методи відбирання і готування проб1
ДСТУ 5098-2:2015 Харчова промисловість. Методики виконання вимірювання. Частина 2. Порядок розроблення1
ДСТУ 2789:2015 Плоди свіжі. Терміни та визначення1
* Примітка: вказаний поточний місяць слід сприймати як анонс нормативного документа, видання якого заплановано на наступний за поточним місяць.