Останні надходження нормативних документів

Перелік останніх надходжень за поточний (або попередній) рік

Позначення
Назва
Місяць*
ДСТУ UNECE STANDARD FFV-02:2017Абрикоси свіжі. Вимоги до постачання та контролювання якості9
ДСТУ OIML R 138:2019Місткості, використовувані під час торгових операцій9
ДСТУ ISO 19011:2019Настанови щодо проведення аудитів систем управління9
ДСТУ ISO 11890-2:2019Фарби та лаки. Визначення вмісту летких органічних сполук (ЛОС). Частина 2.Метод газової хроматографії9
ДСТУ ISO 11890-1:2019Фарби та лаки. Визначення вмісту летких органічних сполук (ЛОС). Частина 1. Різницевий метод9
ДСТУ ISO 2808:2019Фарби та лаки. Визначення товщини плівки9
ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг9
ДСТУ EN ISO/IEC 17011:2019Оцінка відповідності. Загальні вимоги до органів з акредитації, що акредитують органи з оцінки відповідності — На заміну)9
ДСТУ EN 62625-2:2019Електронне залізничне обладнання. Бортова система запису даних руху. Частина 2. Перевірка відповідності9
ДСТУ EN 62625-1:2019Електронне залізничне обладнання. Бортова система запису даних руху. Частина 1. Характеристики системи9
ДСТУ EN 14033-3:2019Залізничний транспорт. Залізничні колії. Машини для будівництва та обслуговування. Частина 3. Загальні вимоги щодо безпеки9
ДСТУ EN 13977:2019Залізничний транспорт. Залізничні колії. Вимоги щодо безпеки для переносних машин і візків для будівництва та технічного обслуговування9
ДСТУ EN 12850:2020Бітум та бітумні в’яжучі. Визначання рН бітумних емульсій9
ДСТУ EN 12849:2020Бітум та бітумні в’яжучі. Визначання проникальної здатності бітумних емульсій9
ДСТУ EN 12848:2020Бітум та бітумні в’яжучі. Визначання стійкості бітумних емульсій під час змішування з цементом9
ДСТУ EN 12847:2020Бітум та бітумні в’яжучі. Визначання схильності бітумних емульсій до розшарування9
ДСТУ EN 71-8:2019 Безпечність іграшок. Частина 8. Активні іграшки для домашнього використання9
ДСТУ EN 71-7:2019 Безпечність іграшок. Частина 7. Фарби для малювання пальцями. Вимоги та методи випробування9
ДСТУ EN 71-3:2019 Безпечність іграшок. Частина 3. Міграція певних елементів9
ДСТУ 8950:2019Метрологія. Вимірювачі вмісту алкоголю у крові та видихуваному повітрі. Методика повірки9
ДСТУ 8949:2019Метрологія. Індикатори 90-градусного зсуву між напругою та струмом. Методика повірки9
ДСТУ 8948:2019Метрологія. Спектрофотометри. Методика повірки9
ДСТУ 8947:2019Метрологія. Гігрометри. Методика повірки9
ДСТУ 8946:2019Метрологія. Вологоміри вагові з інфрачервоним сушильним пристроєм. Методика повірки9
ДСТУ 8945:2019Метрологія. Фотометри, спектрофотометри флуоресцентні та хемілюмінесцентні. Методика повірки9
ДСТУ 8944:2019Метрологія. Аналізатори медичного призначення гематологічні. Методика повірки9
ДСТУ 8931:2019Якість води. Методика визначення масової концентрації нітрат-іонів хемілюмінесцентним методом9
ДСТУ 8930:2019Якість води. Методика визначення масової концентрації йодид-іонів хемілюмінесцентним методом9
ДСТУ 8929:2019Якість води. Методика визначення масової концентрації бромід-іонів рефлектометричним методом9
ДСТУ 8928:2019Метрологія. Ареометри скляні. Методика повірки9
ДСТУ 8927:2019Метрологія. Гемоцитометри кондуктометричні. Методика повірки9
ДСТУ 8852:2019Неруйнівний контроль металевих матеріалів. Метод визначення залишкових напружень із застосуванням електронної спекл-інтерферометрії в поєднанні з висвердлюванням отвору9
ДСТУ 8655:2016Буряк столовий сушений. Технічні умови9
ДСТУ 8654:2016Морква столова сушена. Технічні умови9
ДСТУ 8529:2015Коренеплоди кормові. Технічні умови9
ДСТУ 8523:2015Молекулярна діагностика. Методи відбирання, зберігання і транспортування матеріалу для проведення полімеразної ланцюгової реакції9
ДСТУ 8516:2015Премікси. Визначення вітаміну В6 методом високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ) та методом спектрометрії9
ДСТУ 8367:2015Діамонійфосфат кормовий. Технічні умови9
ДСТУ 8353:2015Абсолю троянди ефіроолійної. Технічні умови9
ДСТУ 8295:2015Метрологія. Міри часу та частоти. Загальні технічні вимоги.9
ДСТУ 9044:2020Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Визначення масової концентрації твердих частинок РМ10 та РМ2,58
ДСТУ 9043:2020Матеріали щебеневі зі шлаків металургійних для дорожнього будівництва. Технічні умови8
ДСТУ 4123:2020Безпека дорожнього руху. Засоби заспокоєння руху. Загальні технічні вимоги8
ДСТУ 8811.7:2020Руди залізні, концентрати, агломерати, окатки та брикети. Метод визначення оксиду калію та оксиду натрію8
ДСТУ 8811.6:2020 Руди залізні, концентрати, агломерати, окатки та брикети. Метод визначення нерозчинного залишку8
ДСТУ 8811.5:2020Руди залізні, концентрати, агломерати, окатки та брикети. Метод визначення заліза (ІІ) у перерахунку на оксид8
ДСТУ В-П 15.705:2020 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Запасні частини, інструменти і приладдя. Основні положення8
ДСТУ В-П 15.602:2020 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Ремонт озброєння та військової техніки. Основні положення. Класифікація8
ДСТУ В-П 15.209:2020 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Обмежувальні переліки складових частин і матеріалів, що дозволені до застосування в озброєнні та військовій техніці. Основні положення8
ДСТУ В-П 15.101:2020 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Тактико-технічне (технічне) завдання на виконання науково-дослідної роботи (зі скасуванням в Україні ГОСТ В 15.101–79)8
ДСТУ В 9042:2020 Засоби радіолокаційної системи державного впізнавання. Літакові радіолокаційні запитувачі та відповідачі. Загальні технічні вимоги8
ДСТУ 9041:2020 Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Алгоритм шифрування коротких повідомлень, що ґрунтується на скручених еліптичних кривих Едвардса8
ДСТУ 9040:2020Метрологія. Лічильники газу барабанні. Методика повірки8
ДСТУ 9039:2020 Метрологія. Обчислювачі для лічильників газу електронні. Методика повірки8
ДСТУ 9038:2020Метрологія. Коректори об’єму газу. Методика повірки8
ДСТУ 9037:2020Метрологія. Лічильники газу з вбудованими пристроями перетворення об’єму. Методика повірки8
ДСТУ 9036:2020Метрологія. Лічильники газу ультразвукові. Методика повірки8
ДСТУ 9035:2020Метрологія. Лічильники газу для побутових потреб та комерційного обліку. Методика повірки8
ДСТУ 9034:2020Метрологія. Лічильники газу роторні. Методика повірки8
ДСТУ 9033:2020Метрологія. Лічильники газу турбінні. Методика повірки8
ДСТУ ASTM D2369:2019Стандартний метод визначення вмісту летких речовин у лакофарбових матеріалах8
ДСТУ HD 627 S1:2019Кабелі багатожильні та багатопарні для надземного та підземного прокладання8
ДСТУ IEC 61850-5:2019Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 5. Технічні вимоги до функцій і моделей приладів8
ДСТУ ISO 3270:2019Фарби, лаки та сировина для них. Значення температури і вологості для кондиціювання та випробування8
ДСТУ ISO 2409:2019Фарби та лаки. Випробування методом решітчастих надрізів8
ДСТУ EN ISO 10326-1:2019Вібрація механічна. Лабораторний метод оцінювання вібрації сидіння транспортного засобу. Частина 1. Основні вимоги8
ДСТУ EN 15326:2019Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення густини та відносної густини. Метод з використанням пікнометра з капіляром у пробці8
ДСТУ EN 12767:2019Пасивна безпека опорних конструкцій для облаштування автомобільних доріг. Вимоги, класифікація та методи випробування8
ДСТУ EN 12697-28:2019Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 28. Готування зразків для визначення вмісту в’яжучого, вологості та гранулометричного складу8
ДСТУ EN 12697-25:2019Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 25. Випробування на циклічний стиск8
ДСТУ EN 12697-6:2019Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 6. Визначення об’ємної щільності бітумомінеральних зразків8
ДСТУ EN 12697-2:2019Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 2. Визначення гранулометричного складу8
ДСТУ EN 12312-20:2019Авіаційна наземна техніка. Спеціальні вимоги. Частина 20. Електричні аеродромні агрегати8
ДСТУ EN 12312-17:2019Авіаційна наземна техніка. Спеціальні вимоги. Частина 17. Устатковання систем кондиціювання повітря8
ДСТУ EN 12312-16:2019Авіаційна наземна техніка. Спеціальні вимоги. Частина 16. Устатковання для запускання авіаційних двигунів стисненим повітрям8
ДСТУ EN 12312-14:2019Авіаційна наземна техніка. Спеціальні вимоги. Частина 14. Транспортні засоби для посадки осіб з інвалідністю/обмеженими фізичними можливостями8
ДСТУ EN 12312-13:2019Авіаційна наземна техніка. Спеціальні вимоги. Частина 13. Засоби асенізації8
ДСТУ EN 12312-12:2019Авіаційна наземна техніка. Спеціальні вимоги. Частина 12. Засоби забезпечення питною водою8
ДСТУ EN 12312-10:2019Авіаційна наземна техніка. Спеціальні вимоги. Частина 10. Тягачі аеродромні для контейнерів/піддонів8
ДСТУ EN 1425:2019Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення органолептичних властивостей8
ДСТУ EN 934-5:2019Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Частина 5. Добавки для торкрет-бетону. Визначення, вимоги, відповідність, маркування та етикетування8
ДСТУ EN 934-4:2019Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Частина 4. Добавки для ін’єкційного розчину для попередньо напружених виробів. Визначення, вимоги, відповідність, маркування та етикетування8
ДСТУ EN 927-1:2019Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для дерев’яних поверхонь зовнішнього застосування. Частина 1. Класифікація та вибір8
ДСТУ EN 352-3:2018 Засоби індивідуального захисту органів слуху. Загальні вимоги. Частина 3. Навушники протишумові з кріпленням на промислову захисну каску8
ДСТУ EN 352-2:2018Засоби індивідуального захисту органів слуху. Загальні вимоги. Частина 2. Вкладки протишумові8
ДСТУ EN 352-1:2018Засоби індивідуального захисту органів слуху. Загальні вимоги. Частина 1. Навушники протишумові8
ДСТУ EN 40-7:2019Опори освітлення. Частина 7. Вимоги до опор освітлення з полімерних композиційних матеріалів, армованих волокном8
ДСТУ EN 40-4:2019Опори освітлення. Частина 4. Вимоги до опор освітлення з армованого та попередньо напруженого бетону8
ДСТУ 8922:2019Сталь, чавун та сплави. Відбирання та готування проб для визначення хімічного складу8
ДСТУ 8920:2019Сталі та сплави. Методи визначення газів8
ДСТУ 8919:2019Сталь. Метод фотоелектричного спектрального аналізу8
ДСТУ 8916:2019Метрологія. Еквіваленти мережі. Методика повірки8
ДСТУ 8906:2019Планування та проектування велосипедної інфраструктури. Загальні вимоги8
ДСТУ 8860:2019Бітум та бітумні в’яжучі. Метод визначення еквів’язких температур8
ДСТУ 8859:2019Бітум та бітумні в’яжучі. Метод визначення еквіпенетраційної температури та індексу пенетрації8
ДСТУ 8858:2019Суміші цементобетонні дорожні та цементобетон дорожній. Технічні умови8
ДСТУ 8853:2019Матеріали протиожеледні для автомобільних доріг. Технічні умови8
ДСТУ 8850:2019Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення на автодорожніх мостах8
ДСТУ 8849:2019Підкладки костильного скріплення до залізничних рейок типів Р65 та Р75. Конструкція та розміри8
ДСТУ 8848:2019Накладки двоголові до рейок типів Р65 та Р75. Конструкція та розміри8
ДСТУ 8847:2019Бурштин-сировина. Загальні технічні умови8
ДСТУ ISO 50047:2020Енергозбереження. Визначення обсягів енергозбереження в організаціях7
ДСТУ ISO 50007:2020Енергетичні послуги. Настанова щодо оцінювання та поліпшення енергетичних послуг для споживачів7
ДСТУ ISO 50001:2020Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання7
ДСТУ EN ISO 374-1:2018Рукавички захисні від небезпечних хімічних речовин та мікроорганізмів. Частина 1. Термінологія та вимоги до експлуатаційних характеристик щодо ризиків від хімічних речовин7
ДСТУ EN 1501-3:2019Сміттєвози та їхні пристрої підіймальні. Загальні технічні вимоги та вимоги щодо безпеки. Частина 3. Сміттєвози з фронтальним завантаженням7
ДСТУ EN 12470-2:2018Медичні термометри. Частина 2. Термометри фазового переходу (точкова матриця)7
ДСТУ EN 12312-6:2019Авіаційна наземна техніка. Спеціальні вимоги. Частина 6. Машини та устатковання для протиожеледного оброблення7
ДСТУ EN 12312-3:2019Авіаційна наземна техніка. Спеціальні вимоги. Частина 3. Транспортні засоби зі стрічковим конвеєром7
ДСТУ EN 12312-1:2019Авіаційна наземна техніка. Спеціальні вимоги. Частина 1. Трапи пасажирські7
ДСТУ 8995:2020Вугілля буре, кам’яне, антрацит і горючі сланці. Прискорені методи визначення вологи7
ДСТУ 8954:2019Автомобільні дороги. Оцінювання рівня дефектності дорожнього одягу7
ДСТУ 8924:2019Метрологія. Вимірювальні системи обліку тривалості телефонних розмов абонентів автоматизованої телефонної станції. Методика повірки7
ДСТУ 8915:2019Метрологія. Аналізатори глюкози та лактату в крові. Методика повірки7
ДСТУ 8910:2019Метрологія. Аналізатори крові електрохімічні. Методика повірки7
ДСТУ 8900:2019 Горіхи волоські. Технічні умови7
ДСТУ 8894:2019Безпека дорожнього руху. Лінійний аналіз аварійності та оцінювання умов безпеки руху на автомобільних дорогах7
ДСТУ 8893:2019Метрологія. Пульсоксиметри. Методика повірки7
ДСТУ 8892:2019Метрологія. Пристрої мірні поршневі. Методика повірки7
ДСТУ 8891:2019Метрологія. Машини шкіромірні. Методика повірки7
ДСТУ 8890:2019Метрологія. Рейки нівелірні. Методика повірки7
ДСТУ 8889:2019Документи з паперовими носіями. Правила зберігання національного архівного фонду. Технічні вимоги7
ДСТУ 8888:2019Георешітки полімерні жорсткі тривісноорієнтовані. Загальні технічні вимоги7
ДСТУ 8811.3:2019Руди залізні, концентрати, агломерати, окатки та брикети. Методи визначення оксиду кальцію та оксиду магнію7
ДСТУ 8718:2018Риба та рибні продукти. Методи визначення золи та мінеральних домішок7
ДСТУ 8717:2017Риба та рибні продукти. Методи визначення жиру7
ДСТУ 8560:2015Корми для тварин, сировина для виготовлення повнораціонних сумішей, виділення тварин. Метод визначення вмісту йоду7
ДСТУ 7998:2015Консерви фруктові, овочеві для спеціального дієтичного використання в дитячому харчуванні. Технічні умови7
ДСТУ В 9015:2020 Конструкції зі сталей високої твердості для легкоброньованої техніки. Типи зварних з’єднань, конструктивні елементи розробок під зварювання та зварних швів7
ДСТУ В 9014:2020Дугове зварювання конструкцій зі сталей високої твердості для легкоброньованої техніки. Технічні умови7
ДСТУ В 8821-2:2019Стандартизація у сфері озброєння та військової техніки. Частина 2. Кодифікація. Терміни та визначення понять7
ДСТУ В-П 15.701:2019Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Бюлетені змін та виконання за ними робіт. Основні положення7
ДСТУ В-П 15.213:2019Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Керівні вказівки з конструювання. Основні положення7
ДСТУ В-П 15.201:2019Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Тактико-технічне (технічне) завдання на виконання дослідно-конструкторської роботи. Загальні вимоги до побудови, змісту, викладення, оформлення, видання та коригування7
ДСТУ В-П 15.004:2019Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Стадії життєвого циклу озброєння та військової техніки7
ДСТУ EN 62058-31:2018Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Приймальний контроль. Частина 31. Спеціальні вимоги до статичних лічильників активної енергії (класи точності 0,2 S, 0,5 S, 1 та 2 і класи точності А, В та С)6
ДСТУ EN 60974-5:2018Обладнання для дугового зварювання. Частина 5. Пристрої подавання дроту6
ДСТУ EN 50570:2018Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Додаткові вимоги до електричних сушильних приладів барабанного типу комерційного застосування6
ДСТУ EN 50569:2018Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Додаткові вимоги до електричних віджимних центрифуг комерційного застосування6
ДСТУ EN 15955-2:2019Залізничний транспорт. Залізнична колія. Знімні машини та пов’язане устатковання. Частина 2. Загальні вимоги щодо безпеки6
ДСТУ CEN/TR 12401:2017Стоматологія. Настанова з класифікації стоматологічних виробів і допоміжних засобів6
ДСТУ EN 12278:2018Спорядження для альпінізму. Блок-ролики. Вимоги щодо безпеки та методи випробування6
ДСТУ EN 12276:2018Спорядження для альпінізму. Анкери фрикційні. Вимоги щодо безпеки та методи випробування6
ДСТУ EN 12275:2018Спорядження для альпінізму. З’єднувачі. Вимоги щодо безпеки та методи випробування6
ДСТУ EN 12270:2018Спорядження для альпінізму. Елементи закладні. Вимоги щодо безпеки та методи випробування6
ДСТУ EN 1501-2:2019Сміттєвози та їхні пристрої підіймальні. Загальні технічні вимоги та вимоги щодо безпеки. Частина 2. Сміттєвози з боковим завантаженням6
ДСТУ EN 1501-1:2019Сміттєвози та їхні підіймальні пристрої. Загальні технічні вимоги та вимоги щодо безпеки. Частина 1. Сміттєвози з тильним завантаженням6
ДСТУ EN 812:2018Засоби індивідуального захисту голови. Промислові протиударні каскетки6
ДСТУ 8994:2020Інженерне обладнання будинків та споруд. Вузли обліку холодної питної води. Технічні вимоги6
ДСТУ 8914:2019Метрологія. Колонки паливороздавальні для стисненого природного газу для транспортних засобів. Методика повірки6
ДСТУ 8913:2019Метрологія. Колонки паливороздавальні для скрапленого газу. Методика повірки6
ДСТУ 8912:2019Метрологія. Колонки паливороздавальні для рідкого палива. Методика повірки6
ДСТУ 8911:2019Метрологія. Колонки оливороздавальні. Методика повірки6
ДСТУ 8887:2019Якість води. Виявлення мікроорганізмів, що перебувають у некультивованому стані у воді6
ДСТУ 8831:2019Кокс. Метод визначення питомого електричного опору порошку коксу кам’яновугільного6
ДСТУ 8827:2019Масла кам’яновугільні. Метод вимірювання масової частки фенолів6
ДСТУ 8812:2018Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Настанови з відбирання проб6
ДСТУ 2436.11:2018Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Методи визначення бромного числа6
ДСТУ 2436.10:2018Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Метод визначення сірководню та меркаптанів6
ДСТУ 2436.9:2018Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Метод вимірювання висоти шару води в цистерні6
ДСТУ 2436.6:2018Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Метод визначення речовин, що сульфуються6
ДСТУ 2436.5:2018Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Метод визначення тіофену в бензолі6
ДСТУ 2436.4:2018Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Метод визначення сірковуглецю в бензолі6
ДСТУ 33.211:2016Страховий фонд документації. Культурні цінності. Порядок створення, формування, ведення та використання6
ДСТУ 33.209:2015Страховий фонд документації. Об’єкти систем життєзабезпечення і транспортних зв’язків. Порядок створення, формування, ведення і використання6
ДСТУ 33.204:2015Страховий фонд документації. Об'єкти культурної спадщини: археологічні, історичні, монументального мистецтва, ландшафтні та садово-паркового мистецтва. Порядок створення та формування6
ДСТУ В-П 15.702:2019Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Установлення та продовження строку дії призначених показників. Основні положення6
ДСТУ В-П 15.111:2019Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Стандартизація та уніфікація озброєння та військової техніки. Правила проведення робіт6
ДСТУ В-П 15.005:2019Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Зінтегрована логістична підтримка на стадіях життєвого циклу озброєння та військової техніки. Основні положення6
ДСТУ EN ISO/IEC 17020 :2019Оцінка відповідності. Вимоги до роботи різних типів органів з інспектування5
ДСТУ EN 60719:2019Розрахунок нижніх і верхніх границь для середніх зовнішніх розмірів кабелів із круглими мідними струмопровідними жилами на номінальну напругу до 450/750 В включно5
ДСТУ EN 14034-4:2019Визначення характеристик вибуховості пилових хмар. Частина 4. Визначення граничної концентрації кисню (LОС) у пилових хмарах5
ДСТУ EN 14034-3:2019Визначення характеристик вибуховості пилових хмар. Частина 3. Визначення нижньої концентраційної межі вибуховості (LEL) пилових хмар5
ДСТУ EN 14034-2:2019Визначення характеристик вибуховості пилових хмар. Частина 2. Визначення максимальної швидкості зростання тиску ((dp/dt)max) пилових хмар5
ДСТУ EN 14034-1:2019Визначення характеристик вибуховості пилових хмар. Частина 1. Визначення максимального тиску вибуху (pmax) пилових хмар5
Кодекс 1.005:2019Електронне урядування. Базові словники щодо подання даних про профіль застосування електронних послуг5
Кодекс 1.004:2019Електронне урядування. Базові словники щодо подання даних про державні організації. Загальні вимоги5
ДСТУ IEC/TS 62746-3:2019Системні інтерфейси між користувацькою системою електроенергетичного менеджменту та системою керування потужністю. Частина 3. Архітектура5
ДСТУ IEC 61850-4:2019Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 4. Керування системою та проектуванням5
ДСТУ ISO 19650-1:2020Організація та оцифрування інформації щодо будівель та споруд включно з будівельним інформаційним моделюванням (ВІМ). Управління інформацією з використанням будівельного інформаційного моделювання. Частина 1. Концепції та принципи5
ДСТУ EN ISO 7010:2019Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки5
ДСТУ EN ISO 374-5:2018 Рукавички захисні від небезпечних хімічних речовин та мікроорганізмів. Частина 5. Термінологія та вимоги до експлуатаційних характеристик щодо ризиків від мікроорганізмів5
ДСТУ EN 61543:2018Пристрої захисту, керовані диференційним струмом, побутової та аналогічної призначеності. Електромагнітна сумісність5
ДСТУ EN 60947-5-6:2017 Апаратура комутаційна низьковольтна та апаратура керування. Частина 5-6. Пристрої кіл керування та комутаційні елементи. Інтерфейс постійного струму для давачів наближення та перемикальних підсилювачів5
ДСТУ EN 60870-2-1:2018Пристрої та системи телемеханіки. Частина 2. Умови експлуатації. Розділ 1. Електроживлення та електромагнітна сумісність5
ДСТУ EN 50512:2018Електричні установки для освітлення та сигнальних маяків аеродромів. Удосконалена система візуального стикування з телескопічним трапом (A-VDGS)5
ДСТУ EN 50172:2019Системи евакуаційного освітлення5
ДСТУ EN 12697-1:2019Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 1. Уміст розчинених в’яжучих5
ДСТУ EN 1838:2019Світлотехніка. Освітлення аварійне5
ДСТУ EN 1634-1:2019Випробування дверних блоків, відкривних віконних блоків та елементів будівельної фурнітури на вогнестійкість і димонепроникнення. Частина 1. Випробування дверних блоків і відкривних віконних блоків на вогнестійкість5
ДСТУ EN 40-5:2019Опори освітлення. Частина 5. Вимоги до сталевих опор освітлення5
ДСТУ 9003:2020Технологія будівництва магістральних і промислових трубопроводів із гнучких композитних труб. Загальні технічні вимоги5
ДСТУ 8862:2019Вироби з паперу санітарно-гігієнічні та побутової призначеності. Технічні умови5
ДСТУ 3500:2019Макулатура паперова й картонна. Технічні умови5
ДСТУ 33.206:2017Страховий фонд документації. Електронне сховище копій документів страхового фонду документації. Порядок формування, ведення та використання5
ДСТУ 33.201:2017Страховий фонд документації. Об’єкти будівництва. Порядок створення та формування5
ДСТУ 33.118:2017Страховий фонд документації. Достатній склад проектної та виконавчої документації на будівлі та інженерні споруди. Правила визначення5
ДСТУ 33.112:2017Страховий фонд документації. Підготування та відправлення на мікрофільмування проектної документації на об’єкти будівництва. Технічні вимоги5
ДСТУ 33.102:2015Страховий фонд документації. Нормативна документація. Порядок створювання, формування, ведення та використовування5
ДСТУ 33.006:2015Страховий фонд документації. Державний реєстр документів страхового фонду документації України. Загальні положення5
ДСТУ 8624:2016Кріп свіжий. Технічні умови5
ДСТУ EN 60061-1:2017Цоколі та патрони лампові разом з калібрами для перевіряння їх взаємозамінності та безпечності. Частина 1. Лампові цоколі4
ДСТУ EN 50600-2-2:2018Інформаційні технології. Інфраструктура та устатковання центрів оброблення даних. Частина 2-2. Електропостачання4
Кодекс 1.003:2019Електронне урядування. Базові словники щодо подання даних про критерії та докази. Загальні вимоги4
Кдекс 1.002:2019Електронне урядування. Базові словники щодо подання даних про бізнес, особу, місцезнаходження. Загальні вимоги4
Кодекс 1.001:2019Електронне урядування. Базові словники щодо подання даних. Рекомендації стосовно застосування4
ДСТУ ISO/IEC 16350:2016Інформаційні технології. Розроблення інформаційних систем та програмного забезпечення. Керування програмами4
ДСТУ EN ISO 20346:2018Засоби індивідуального захисту. Взуття захисне4
ДСТУ EN ISO 6683:2018Машини землерийні. Ремені безпеки та їхні кріплення. Технічні вимоги та випробування4
ДСТУ EN ISO 6530:2018Одяг захисний. Захист від рідких хімічних речовин. Метод випробування на стійкість матеріалів до проникнення рідини4
ДСТУ EN 61000-6-2:2018Електромагнітна сумісність. Частина 6-2. Загальні стандарти. Несприйнятливість обладнання в промислових середовищах4
ДСТУ EN 61000-3-11:2018Електромагнітна сумісність. Частина 3-11. Норми. Унормування змін напруги, напруги флуктуацій та флікера в низьковольтних електропостачальних системах загальної призначеності. Обладнання з номінальною силою струму не більше ніж 75 А та з’єднане за певних умов4
ДСТУ EN 61000-6-3:2018Електромагнітна сумісність. Частина 6-3. Загальні стандарти. Стандарт емісії завад для житлових, комерційних середовищ та середовищ легкої промисловості4
ДСТУ EN 61000-6-1:2018Електромагнітна сумісність. Частина 6-1. Загальні стандарти. Несприйнятливість обладнання в житловому, комерційному середовищах та в середовищах легкої промисловості4
ДСТУ EN 60061-1:2017Цоколі та патрони лампові разом з калібрами для перевіряння їх взаємозамінності та безпечності. Частина 1. Лампові цоколі4
ДСТУ EN 15151-1:2018Спорядження для альпінізму. Пристрої гальмування. Частина 1. Пристрої гальмування з допоміжним ручним блокуванням, вимоги щодо безпеки та методи випробування4
ДСТУ EN 1090-4:2019Виконання сталевих та алюмінієвих конструкцій. Частина 4. Технічні вимоги до холодноформованих сталевих будівельних елементів та конструкцій для покрівель, стель, підлог і стін4
ДСТУ EN 1090-2:2019Виконання сталевих та алюмінієвих конструкцій. Частина 2. Технічні вимоги до сталевих конструкцій4
ДСТУ 8967:2019Сталь. Методи визначення глибини зневуглецьованого шару4
ДСТУ 8966:2019Сталь. Металографічні методи визначення неметалевих включень4
ДСТУ 8907:2019Настанова щодо організації проведення експертизи проектної документації на будівництво4
ДСТУ 8867:2019Метрологія. Псофометри. Методика повірки4
ДСТУ 8866:2019Метрологія. Вимірювачі напруженості електромагнітного поля промислової частоти. Методика повірки4
ДСТУ 8865:2019Метрологія. Вимірювачі густини потоку енергії. Методика повірки4
ДСТУ 8864:2019Метрологія. Аналізатори спектра послідовної дії. Методика повірки4
ДСТУ 8825:2019 Бітум та бітумні в’яжучі. Метод визначення розтяжності4
ДСТУ EN 50600-2-2:2018Інформаційні технології. Інфраструктура та устатковання центрів оброблення даних. Частина 2-2. Електропостачання3
ДСТУ EN 50600-2-1:2018Інформаційні технології. Інфраструктура та устатковання центрів оброблення даних. Частина 2-1. Будівлі та споруди центрів оброблення даних3
ДСТУ EN 50600-1:2018Інформаційні технології. Інфраструктура та устатковання центрів оброблення даних. Частина 1. Загальні положення3
ДСТУ EN 1594:2019Газова інфраструктура. Трубопроводи з максимальним робочим тиском понад 16 бар. Функційні вимоги3
ДСТУ-Н Б EN 1993-1-6:2011/Зміна № 2:2019Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-6. Міцність та стійкість оболонок3
ДСТУ EN 614-1:2018Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи3
ДСТУ EN 536:2018Машини будівельно-дорожні. Установки змішувальні для будівельно-дорожніх матеріалів. Вимоги щодо безпеки3
ДСТУ EN 71-14:2018Безпечність іграшок. Частина 14. Батути для домашнього використання3
ДСТУ 8980:2019Легкоскидні огороджувальні віконні конструкції, легкоскидні зенітні ліхтарі та вибухорозрядні стінові панелі для пожежовибухонебезпечних виробництв. Технічні вимоги3
ДСТУ 8955:2019Метрологія. Теодоліти й тахеометри. Метрологічні та технічні вимоги3
ДСТУ 8926:2019Метрологія. Нівеліри та прилади вертикального проектування оптико-механічні, цифрові, лазерні й рейки нівелірні. Метрологічні та технічні вимоги3
ДСТУ 8886:2019Метрологія. Віброметри. Методика повірки3
ДСТУ 8885:2019Метрологія. Монітори фетальні. Методика повірки3
ДСТУ 8884:2019Метрологія. Прилади офтальмологічні ультразвукові. Методика повірки3
ДСТУ 8883:2019Метрологія. Прилади діагностичні допплерівські ультразвукові. Методика повірки3
ДСТУ 8880:2019Метрологія. Дефектоскопи вихрострумові. Методика повірки3
ДСТУ 8879:2019Метрологія. Дефектоскопи ультразвукові. Методика повірки3
ДСТУ 8878:2019Метрологія. Акселерометри ударні. Методика повірки3
ДСТУ 8877:2019Метрологія. Динамометри та датчики силовимірювальні. Методика повірки3
ДСТУ 8876:2019Метрологія. Автоматичні прилади для вимірювання густини рідин. Методика повірки3
ДСТУ 8875:2019Метрологія. Автомобільні цистерни для нафтопродуктів. Методика повірки3
ДСТУ 8874:2019Метрологія. Рівнеміри. Методика повірки на державному первинному еталоні3
ДСТУ 8829:2019Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення. Класифікація3
ДСТУ 8828:2019Пожежна безпека. Загальні положення3
ДСТУ ISO 17757:2019Машини землерийні та гірничодобувні. Безпечність автономних і напівавтономних машинних систем2
ДСТУ IEC 62843:2019Стандарт для оптоволоконних інтерфейсів передавання даних між телезахистами та мультиплексорним устаткованням зі швидкістю, кратною 64 кбіт/с2
ДСТУ IEC 62746-10-1:2019Інтерфейс, що з’єднує систему енергетичного менеджменту споживача та систему керування живленням. Частина 10-1. Відкрите автоматизоване керування попитом2
ДСТУ IEC TR 62746-2:2019Інтерфейс, що з’єднує систему енергетичного менеджменту споживача та систему керування живленням. Частина 2. Варіанти використовування та вимоги2
ДСТУ IEC 62488-2:2019Системи зв’язку по лініях електропередавання для використовування енергетичними підприємствами. Частина 2. Аналогові термінали ліній електропередавання або APLC2
ДСТУ IEC 62361-100:2019Керування енергетичними системами та пов’язаний із ним інформаційний обмін. Функційна сумісність у довгостроковій перспективі. Частина 100. Відображення профілів CIM у ХML-схему2
ДСТУ IEC TR 62357-200:2019Керування енергетичними системами та пов’язаний із ним інформаційний обмін. Частина 200. Настанови щодо переходу з Інтернет-протоколу версії 4 (IPv4) до Інтернет-протоколу версії 6 (IPv6)2
ДСТУ IEC TR 62357-1:2019Керування енергетичними системами та пов’язаний із ним інформаційний обмін. Частина 1. Еталонна архітектура2
ДСТУ IEC 62351-11:2019Керування енергетичними системами та пов’язаний із ним інформаційний обмін. Частина 11. Безпека для XML-документів2
ДСТУ IEC 62351-9:2019Керування енергетичними системами та пов’язаний із ним інформаційний обмін. Безпека даних та комунікацій. Частина 9. Керування ключами інформаційної безпеки, призначеними для устатковання енергетичних систем2
ДСТУ IEC TR 61850-90-17:2019Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 90-17. Використовування IEC 61850 для передавання даних щодо якості електроенергії2
ДСТУ IEC TR 61850-7-500:2019Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 7-500. Використовування логічних вузлів для моделювання прикладних функцій та відповідних концепцій і настанов для підстанцій2
ДСТУ EN 61557-8:2018Електробезпечність низьковольтних розподільних електромереж напругою до 1 000 В змінного струму та 1 500 В постійного струму. Устатковання для випробування, вимірювання або контролювання засобів безпеки. Частина 8. Пристрої контролювання ізоляції для ІТ-систем2
ДСТУ EN 60695-11-3:2018Випробування на пожежну небезпеку. Частина 11-3. Випробувальне полум’я. Полум’я потужністю 500 Вт. Устатковання та метод перевіряння відповідності технічним вимогам2
ДСТУ EN 55103-2:2018Електромагнітна сумісність. Родовий стандарт. Професійна аудіо-, відео-, аудіовізуальна апаратура та апаратура керування освітлювальними установками для розважальних заходів. Частина 2. Несприйнятливість2
ДСТУ EN 14044:2018Автопідіймачі для використання пожежно-рятувальними службами. Пожежні автодрабини з послідовними рухами. Вимоги щодо безпеки, експлуатаційні характеристики і методи випробування2
ДСТУ EN 10253-4:2016Фітинги для стикового зварювання. Частина 4. Зварювані аустенітні та аустенітно-перлітні (подвійні) нержавкі сталі з вимогами особливого контролювання2
ДСТУ EN 10253-2:2016Фітинги для стикового зварювання. Частина 2. Нелеговані та феритні леговані сталі з вимогами особливого контролювання2
ДСТУ EN 71-2:2018Безпечність іграшок. Частина 2. Займистість2
ДСТУ 8872:2019Метрологія. Вольтметри електронні селективні. Методика повірки2
ДСТУ 8873:2019Автомобільні дороги. Настанова з герметизації тріщин2
ДСТУ 8844:2019 Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначення сирої клітковини2
ДСТУ 8843:2019 Олії. Правила приймання2
ДСТУ 8842:2019 Олії. Методи визначення запаху, смаку, кольору та прозорості2
ДСТУ 8841:2019 Насіння олійних культур. Правила приймання2
ДСТУ 8840:2019 Насіння олійних культур. Методи визначення кольору та запаху2
ДСТУ 8839:2019 Насіння олійних культур. Методи визначення кислотного числа олії2
ДСТУ 8838:2019Насіння олійних культур. Методи визначення зараженості шкідниками2
ДСТУ 8837:2019Насіння олійних культур. Методи визначення сміттєвої та олійної домішок2
ДСТУ 8836:2019 Насіння олійних культур. Методи визначення вмісту лушпиння2
ДСТУ 8774:2018Географічна інформація. Правила моделювання геопросторових даних2
ДСТУ 8240:2015Корм для тварин. Макуха конопляна. Технічні умови2
ДСТУ 8239:2015Корм для тварин. Шрот лляний. Технічні умови2
ДСТУ 4044:2019Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови2
ДСТУ IEC 60050-394:2009Електротехнічний словник термінів. Частина 394. Ядерна апаратура. Прилади, системи, обладнання та детектори1
ДСТУ ISO 9413:2019Вентилі шинні. Розміри та познаки1
ДСТУ ISO 7867-1:2019Шини метричних серій для сільськогосподарських, лісогосподарських та будівельних машин. Частина 1. Познаки, розміри та маркування шин, відповідність шин і ободів1
ДСТУ ISO 7867-2:2019Шини метричних серій для сільськогосподарських, лісогосподарських та будівельних машин. Частина 2. Номінальні навантаги на шини для сільськогосподарських машин1
ДСТУ EN ISO 8256:2017Пластмаси. Визначення міцності під час розтягування1
ДСТУ EN ISO 527-3:2017Пластмаси. Визначення властивостей під час розтягування. Частина 3. Умови випробування для плівок і листів1
ДСТУ EN 15224:2019Системи управління якістю. EN ISO 9001:2015 у сфері охорони здоров’я1
ДСТУ EN 1150:2017Одяг захисний. Одяг підвищеної видимості для непрофесійного використання. Методи випробування та вимоги1
ДСТУ 8871:2019Метрологія. Вольтметри діодні компенсаційні. Методика повірки1
ДСТУ 8870:2019Метрологія. Реографи. Методика повірки1
ДСТУ 8882:2019Метрологія. Монітори пацієнта. Методика повірки1
ДСТУ 8881:2019Метрологія. Титратори за методом Карла Фішера. Методика повірки1
ДСТУ 8869:2019Метрологія. Датчики навантаження (ваговимірювальні). Методика повірки1
ДСТУ 8868:2019Метрологія. Генератори сигналів телевізійні. Методика повірки1
ДСТУ 3650:2019Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів. Загальні технічні умови1
ДСТУ 4278:2019Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів. Загальні вимоги. Правила застосування1
ДСТУ 8861:2019Системи рухомого зв’язку. Показники якості послуг. Методика визначення параметрів1
ДСТУ 1303:2019Фотовідбитки чорно-білі та кольорові. Загальні технічні умови1
ДСТУ 8925:2019Спеціальні засоби. Кийки гумові. Загальні технічні умови1
ДСТУ 4658:2019Солод пивоварний пшеничний. Загальні технічні умови1
ДСТУ 8834:2019Спеціальні засоби. Кайданки. Загальні технічні умови1
ДСТУ 8846:2019Накладки рейкові двоголові для залізниць широкої колії. Технічні умови1
ДСТУ 8895:2019Консерви. Соки томатні. Технічні умови1
* Примітка: вказаний поточний місяць слід сприймати як анонс нормативного документа, видання якого заплановано на наступний за поточним місяць.