Міжнародні стандарти IEC для подолання кризи COVID-19

Міжнародна електротехнічна комісія (IEC) також відкриває доступ до критично важливих стандартів. Доступ буде надаватись безпосередньо IEC за запитами заінтересованих сторін. Оформити запит можна за посиланням go.iec.ch/covid19faq.

 

Перелік стандартів, до яких IEC відкриває  доступ:

 IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 CSV Medical electrical equipment – Part 1: General requirements for basic safety and essential performance (Вироби медичні електричні. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик)

 

IEC 60601-1-2:2014 Medical electrical equipment – Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral standard: Electromagnetic disturbances – Requirements and tests (Вироби медичні електричні. Частина 1-2. Загальні вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик. Додатковий стандарт. Електромагнітна сумісність. Вимоги та випробування)

 

 IEC 60601-1-6:2010+AMD1:2013 CSV Medical electrical equipment – Part 1-6: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral standard: Usability (Вироби медичні електричні. Частина 1-6. Загальні вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик. Додатковий стандарт. Експлуатаційна придатність)

 

 IEC 60601-1-8:2006+AMD1:2012 CSV Medical electrical equipment – Part 1-8: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral Standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in medical electrical equipment and medical electrical systems (Вироби медичні електричні. Частина 1-8. Загальні вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик. Додатковий стандарт. Загальні вимоги, випробування і настанова щодо систем тривожної сигналізації в медичних електричних виробах та медичних електричних системах)

 

IEC 60601-1-11:2015 Medical electrical equipment – Part 1-11: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral Standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems used in the home healthcare environment (Вироби медичні електричні. Частина 1-11. Загальні вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик. Додатковий стандарт. Вимоги до медичного електричного обладнання та медичних електричних систем, призначених для надання медичної допомоги в домашніх умовах)