Ознаки офіційної копії

Наказом Держспоживстандарту України № 207 від 04.04.2002 УкрНДІССІ, правонаступником якого є ДП «УкрНДНЦ», уповноважено виконувати обов‘язки Генерального агента з інформаційного забезпечення користувачів в галузі стандартизації, кодифікації, метрології та оцінки відповідності. Вищезгаданим наказом також затверджене Положення про виготовлення та розповсюдження копій нормативних документів, відповідно до якого Генеральний Агент має оприлюднювати інформацію щодо ознак, за якими можливо ідентифікувати копію як офіційну.

Офіційні паперові копії нормативних документів (надалі — копії) наразі мають право виготовляти і розповсюджувати ДП «УкрНДНЦ» (далі — Генеральний агент) та організації, що працюють згідно з відповідними агентськими угодами (далі — Агенти). Перелік чинних Агентів розміщено у рубриці «Агентська діяльність» у розділі «Національний фонд нормативних документів».

Офіційні копії на паперових носіях виготовляють відповідно до «Загальних правил з виготовлення та розповсюдження офіційних копій нормативних документів на паперових носіях» (далі – Правила), затверджених наказом ДП «УкрНДНЦ» від 07 квітня 2016 № 101.

У цих Правилах визначено види документів, копії яких можуть виготовляти та розповсюджувати агенти, а саме: копії національних стандартів, кодексів усталеної практики, класифікаторів, каталогів, а також міждержавних нормативних документів.

Правилами також передбачено, що кожна виготовлена копія повинна бути точною копією оригінального тексту нормативного документа як за оформленням, так і змістом (з додатками, вилученнями та змінами). Крім того, вона має бути захищена від несанкціонованого копіювання, тобто містити певні ознаки, за якими можна відрізнити офіційну копію від неофіційної.

Ознаками офіційно виготовленої Агентом копії є нанесений на її обкладинку ідентифікаційний елемент, а також код Агента, позначення «джерело копіювання» та дата виготовлення копії (ліворуч від ідентифікаційного елемента); підпис відповідальної особи та відбиток штампу або печатки Агента (праворуч від ідентифікаційного елемента).

Код Агента — це незмінне позначення для певної організації (надає Генеральний агент), позначення «джерело копіювання» — серія та номер ідентифікаційного елемента, який розміщено на обкладинці нормативного документа, копію якого виготовив Агент (або спеціальне позначення, що певних випадках надає Генеральний агент). Дата виготовлення копії — це вісім цифр: перші дві — позначають місяць, дві другі — число місяця, чотири останні — рік виготовлення копії. Зразок обкладинки офіційної копії, виготовленої Агентом.

Копія, що виготовлена у ДП «УкрНДНЦ», повинна мати тільки ідентифікаційний елемент. Зразок обкладинки офіційної копії, виготовленої Генеральним агентом.

Ідентифікаційні елементи, що використовують для захисту виготовлених копій Генеральним агентом на теперішній час, відрізняються від ідентифікаційних елементів, з якими працюють Агенти, загальним виглядом, серією та номерами.

Усі ідентифікаційні елементи виготовлено зі спеціального матеріалу, який забезпечує руйнування вже приклеєного елемента у разі спроби перенести або зняти його з обкладинки. Таким чином забезпечено додатковий рівень захисту від несанкціонованого копіювання.

Офіційні електронні копії нормативних документів наразі розповсюджує тільки ДП «УкрНДНЦ». Розповсюдження здійснюється двома способами:

— через сайт інтернет-магазину стандартів shop.uas.org.ua — надається можливість завантажити оплачені копії у власному кабінеті Клієнта,

— за індивідуальним замовленням Клієнта, копії надсилаються на електронну адресу замовника.

Електронні копії захищаються унікальним QR-кодом, який наноситься на першу сторінку виготовленої копії, в якому зашифровані дані про проданий нормативний документ, замовника, розповсюджувача, дату продажу. Код за потреби можливо верифікувати (розшифрувати) і підтвердити чи спростувати дані про кінцевого користувача кожної окремої копії.

Електронні копії, що завантажуються з власного кабінету клієнта в інтернет-магазині стандартів додатково супроводжуються окремим файлом з QR-кодом та ліцензією. Номер ліцензії вказаний на першій сторінці виготовленої копії. Ліцензію можна перевірити на увідповідному розділі сайту інтернет-магазину.

Зразок обкладинки копії, що надсилається на індивідуальне замовлення

Зразок обкладинки копії, що завантажується з сайту інтернет-магазину стандартів

Зразок ліцензії

У разі невідповідності наявних ознак на копії ідентифікаційним ознакам офіційної копії, така копія вважається недійсною.