23.06.2020

Повідомлення про розроблення першої редакції проєкту національного стандарту

1 Позначення та назва проєкту національного стандарту

ДСТУ EN 15947-1:202_ (EN 15947-1:2015, IDT) «Піротехнічні вироби. Феєрверки класів F1, F2 та F3. Частина 1. Терміни та визначення понять».

Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 15947-1:2014.

2 Усі відхилення проєкту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Міжнародний стандарт EN 15947-1:2015 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.

Ступінь відповідності –– ідентичний (IDT).

До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ТК 194;

Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України (ДНДІ МВС України);

пров. Євгена Гуцала, 4А, м. Київ, 01011;

тел. (044) 362 45 48;

e-mail: fireworkstc194@gmail.com

Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проєкту національного стандарту

Проєкт національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: fireworkstc194@gmail.com