10.01.2020

Повідомлення про розроблення першої редакції проєкту національного стандарту

1 Позначення та назва проєкту національного стандарту

ДСТУ 33.208:20__ «Страховий фонд документації. Правила закладання технічної документації при поставленні промислової продукції на виробництво».

Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ 33.208:2009 «Страховий фонд документації. Порядок закладання технічної документації при поставленні продукції на виробництво».

2 Усі відхилення проєкту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії (НДІ мікрографії)

ТК 40 «Страховий фонд документації»;

пров. Академіка Підгорного, 1/60, м. Харків, 61046;

е-mail: ndi_m@arch.gov.ua, tk40@ukr.net

Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проєкту національного стандарту

Проєкт національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою e-mail: ndi_m@arch.gov.ua, tk40@ukr.net