09.07.2020

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту Зміни до національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

Зміна № 1 ДСТУ-Н Б В.2.7-299:2013 «Настанова щодо визначення складу важкого бетону»

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ТК 303 «Будівельні конструкції»;

Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»;

вул. Преображенська, 5/2, м. Київ-37, 03037;

е-mail: schein@ndibk.gov.ua.

Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект Зміни № 1 ДСТУ-Н Б В.2.7-299:2013 в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: schein@ndibk.gov.ua або на офіційному веб-сайті ДП НДІБК за посиланням: Нормування та стандартизація/Стандартизація/Проекти нормативних документів.