07.09.2021

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації

ДСТУ EN ISO/IEC 17000:20__ (EN ISO/IEC 17000:2020, IDT; ISO/IEC 17000:2020, IDT) «Оцінка відповідності. Словник термінів і загальні принципи» (тема завдання — 0190–2021).

Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ ISO/IEC 17000:2007
«Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи»
(ISO/IEC 17000:2004, IDT).

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Міжнародний стандарт EN ISO/IEC 17000:2020 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).

До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ТК 89 «Оцінка відповідності»;

ТОВ «Бюро ІРІС»;

вул. Святошинська, 2, Літ. «A», м. Київ, 03115;

моб. тел.: (063) 267-72-17;

електронна адреса: bureau.iris2019@gmail.com

Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: bureau.iris2019@gmail.com