03.09.2021

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації

ДСТУ EN IEC 61010-2-201 (EN IEC 61010-2-201:2018, IDT; IEC 61010-2-201:2017, IDT) «Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-201. Додаткові вимоги до апаратури керування» (тема завдання — 0247-2021).

Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 61010-2-201:2017 (EN 61010-2-201:2013; АС:2013, IDT; IEC 61010-2-201:2013; АС:2013, IDT), прийнятого методом перекладу.

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Європейський стандарт EN IEC 61010-2-201:2018 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.

Ступінь відповідності –– ідентичний (IDT).

До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ТК 48 «Енергозбереження»;

Інститут загальної енергетики  НАН  України;

вул. Антоновича 172, м. Київ, 03150;

електронна адреса:  tku48@ukr.net

Строк подання коментарів –– 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: tku48@ukr.net