07.04.2021

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно  до програми робіт з національної стандартизації

ДСТУ EN 12676-2:20__ (ЕN 12676-2:2000, IDT) «Екрани протизасліплювальні для доріг. Частина 2. Методи випробування» (тема завдання – 1084-2020).

Національний стандарт розроблено вперше.

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Європейський стандарт ЕN 12676-2:2000 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).

До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди»;

ДП «ДерждорНДІ»;

просп. Перемоги, 57, м. Київ, 03113;

тел. (044) 201-08-47;

електронна адреса: tk307@dorndi.org.ua та kolesnikyr@gmail.com

Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: tk307@dorndi.org.ua та kolesnikyr@gmail.co