07.04.2021

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації

ДСТУ EN 12390-6:20__ (EN 12390-6:2009, IDT) «Випробування цементобетону. Частина 6. Міцність зразків на розтяг при розколюванні» (тема завдання – 1037-2020).

Національний стандарт розроблено вперше.

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного

міжнародного/регіонального стандарту

Європейський стандарт ЕN 12390-6:2009 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).

До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ТК 303 «Будівельні конструкції»;

ДП «ДерждорНДІ»;

просп. Перемоги, 57, м. Київ, 03113;

електронна адреса: tscbk@dorndi.org.ua та schein@ndibk.gov.ua

Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронними адресами: tscbk@dorndi.org.ua та schein@ndibk.gov.ua