02.02.2021

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації

ДСТУ 7312:202_ «Сечовина (карбамід). Технічні вимоги».

Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ 7312:2013 «Сечовина (карбамід). Технічні умови» (тема завдання — 1145–2020)

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ТК 195 «Мінеральні добрива, пестициди та інша продукція хімічної промисловості»;

Об’єднання підприємств хімічної галузі України «Союз хіміків України»;

вул. Євгена Сверстюка, 15, м. Київ, 02002;

тел. (044) 516-59-76;

тел./факс (044) 516-58-32;

електронна адреса: office@chemunion.org.ua

Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: office@chemunion.org.ua