16.11.2020

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації

ДСТУ ISO 16000-7:20ХХ (ISO 16000-7:2007, IDT) «Повітря в приміщенні. Частина 7. Методологія відбирання проб для визначення концентрацій азбестових волокон у повітрі» (тема завдання – 1141-2020).

Національний стандарт розроблено вперше.

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Міжнародний стандарт ISO 16000-7:2007 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).

До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ТК 82 Охорона довкілля;

ГС «Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування»;

вул. Ю. Іллєнка, 81, корпус 20, м. Київ, 04050;

e-mail: info@iem.org.ua, galinabuzan@gmail.com

Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: galinabuzan@gmail.com