21.09.2020

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації

ДСТУ ISO 26000:20__ (ISO 26000:2010, IDT) «Настанови щодо соціальної відповідальності» (тема завдання – 0001-2020).

Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ ISO 26000:2019 (ISO 26000:2010, IDT).

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Міжнародний стандарт ISO 26000:2010 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).

До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ТК 89 Оцінка відповідності

ТОВ НВП «СТАНДАРТ»;

вул. Князя Ярослава Мудрого, 3, прим. 7, м. Дніпро, 49000;

е-mail: med@standart-ua.com

Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: med@standart-ua.com