12.06.2019

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ EN ISO 5674:201_ (EN ISO 5674:2009, IDT; ISO 5674:2004, correctedversion

2005-07-01, IDT) Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини. Кожухи карданних валів передавання потужності. Випробування на міцність і знос та критерії приймання.

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Європейський стандарт EN ISO 5674:2009 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT).

До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими
сторонами

Адреса подання коментарів:

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

вул. Інженерна, 5, смт Дослідницьке, Васильківський р-н, Київська обл., 08654,

тел.: 04571 3-30-62

е-mail: standartizaciyall@ukr.net.

Строк подання коментарів – 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за e-mail: standartizaciyall@ukr.net.