09.09.2020

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ «Настанови щодо використання технологій фіторемедіації для очищення стічних вод населених пунктів та окремих підприємств».

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Національний стандарт розроблено вперше.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ТК 82 «Охорона довкілля»;

Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» (УКРНДІЕП),

вул. Бакуліна, 6, м. Харків, 61166, Україна,

тел: (057) 702-15-93, (068) 061-31-20,

e-mail: dmitrieva.olena@gmail.com.

Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: dmitrieva.olena@gmail.com