29.07.2020

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ ISO 14033 (ISO 14033:2019, IDT) Екологічне управління. Кількісна екологічна інформація. Настанови та приклади.

Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ ISO/TS 14033:2016 (ISO/TS 14033:2012, IDT).

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Міжнародний стандарт ISO 14033:2019 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).

До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3 Адреса та строк подання коментарів заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ТК 82 «Охорона довкілля»;

ДП НДІ «Система»;

вул. М.Кривоноса, 6, м. Львів, 79008;

е-mail: anatolijsuhenko33@gmail.com

Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: anatolijsuhenko33@gmail.com