29.07.2020

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ ISO 14005 (ISO 14005:2019, IDT) Системи екологічного управління. Настанови щодо гнучкого підходу до поетапного запровадження.

Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ ISO 14005:2015 (ISO 14005:2010, IDT).

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідногоміжнародного/регіонального стандарту

Міжнародний стандарт ISO 14005:2019 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).

До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3 Адреса та строк подання коментарів заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ТК 82 «Охорона довкілля»;

ДП НДІ «Система»;

вул. М.Кривоноса, 6, м. Львів, 79008;

е-mail: anatolijsuhenko33@gmail.com

Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: anatolijsuhenko33@gmail.com