01.07.2020

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ ISO 13473-3:202_ (ISO 13473-3:2002, IDT)  «Автомобільні дороги. Характеристика шорсткості поверхні покриття за допомогою профілів. Частина 3. Специфікація та класифікація профілометрів»

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Міжнародний стандарт ISO 13473-3:2002 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).

До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди»;

Харківський національний автомобільно-дорожній університет;

вул. Ярослава Мудрого 25, м. Харків, 61002;

тел./факс (057)700-38-76;

e- mail: smalia@ukr.net

Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: smalia@ukr.net