22.05.2020

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ В-П 15.801:20__ «Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Зняття з виробництва озброєння та військової техніки. Правила проведення робіт».

Національний стандарт розроблено на заміну ГОСТ В 15.801-79.

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

Управління стандартизації, кодифікації та каталогізації;

ТК 176 «Стандартизація озброєння та військової техніки»;

пр. Перемоги 55/2, м. Київ, 03113,

тел. (044) 454-74-70,

e-пошта: tk_176@ukr.net

Строк подання коментарів — 15 робочих днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: tk_176@ukr.net