14.05.2020

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ EN 1366-3:202_ (EN 1366-3:2009, IDT) «Випробування інженерних систем на вогнестійкість. Частина 3. Проходки інженерних комунікацій»

Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ Б В.1.1-8:2003 (prEN 1366-3: 1996, NEQ).

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Європейський стандарт EN 1366-3:2009 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).

До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка» УкрНДІЦЗ;

вул. Рибальська, 18, м. Київ, 01011;

е-mail: tc25@ukr.net

Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: tc25@ukr.net