17.03.2020

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ EN 16516:202_ (EN 16516:2017, IDT) «Будівельні вироби. Оцінка викиду небезпечних речовин. Визначення викидів у повітря приміщення».

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Европейський стандарт EN 16516:2017 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).

До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ГС «Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування»,

вул. Ю. Іллєнка, 81, корпус 20, Київ, 04050;

e-mail: info@iem.org.ua; galinabuzan@gmail.com.

Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: galinabuzan@gmail.com