17.03.2020

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ EN ISO 3924:202_  (EN ISO 3924:2019; ISO 3924:2019, IDT) «Нафтопродукти. Визначення меж розподілу температур кипіння. Метод газової хроматографії».

Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ ISO 3924:2007.

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Европейський стандарт EN ISO 3924:2019 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).

До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ГС «Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування»,

вул. Ю. Іллєнка, 81, корпус 20, Київ, 04050;

e-mail: info@iem.org.ua; galinabuzan@gmail.com.

Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: galinabuzan@gmail.com