19.02.2020

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ ISO 13909-5:20__ (ISO 13909-5:2016, IDT) «Вугілля кам’яне та кокс. механізоване відбирання проб. Частина 5. Кокс. Відбирання проб з рухомих потоків».

Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ 7609:2014.

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Міжнародний стандарт ISO 13909-5:2016 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT).

До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ВУГЛЕХІМІЧНИЙ ІНСТИТУТ (УХІН)»

Вул. Весніна, 7, м. Харків, 61023, Україна

Тел. (057) 704-39-22

e-mail: post@ukhin.org.ua , aisim@ukhin.org.ua.

Строк подання коментарів – 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: aisim@ukhin.org.ua.