14.02.2020

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ ISO 4223-1 (ISO 4223-1:2017, IDT) «Промисловість шинна. Терміни та визначення основних понять. Частина 1. Пневматичні шини».  

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Міжнародний стандарт  ISO 4223-1:2017 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT).

До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами  національної  стандартизації України.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ТК 46;

ДП Центр з сертифікації шин і гумотехнічних виробів «СЕПРОшинаГТВ»;

вул. Бориса Кротова, 24, м. Дніпро, 49033;

e-mail: seproshina@ukr.net  

Строк подання коментарів – 60 робочих днів з дня оприлюднення  повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою:  seproshina@ukr.net