29.11.2019

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ ______:20__ «Метрологія. Методика повірки. Термометри та реєстратори температури цифрові»

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ННЦ  «Інститут  метрології»;

 вул. Мироносицька, 42, м. Харків, 61002,, Україна; 

тел. (057) 704 97 73 Грищенко Олена Леонідівна

е-mail:  elena.grishchenko@metrology.kharkov.ua

Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за

електронною адресою:  elena.grishchenko@metrology.kharkov.ua