03.10.2019

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ «Вугілля буре, кам'яне, антрацит та горючі сланці. Прискорені методи визначення вологи».

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Національний стандарт розроблено на заміну ГОСТ 11014-81.

Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ТК 92;

ТОВ «Вугілля та продукти його переробки»;

вул. Гната Юри, 9, кімната 34, місто Київ, 03148;

e-пошта: tcu92.kiev@ukr.net, tcu92_secretary@ukr.net

Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: tcu92.kiev@ukr.net