03.10.2019

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ ХХХХ:20__  «Спеціальні засоби. Засоби, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії. Загальні технічні умови».

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Відповідного міжнародного/європейського стандарту немає.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ДНДІ МВС України;

пров. Євгена Гуцала, 4А, 01011, м. Київ;

тел./факс: +38 (044)483-09-12, +38 (044)362-45-48; e-mail: spetctk@ukr.net

Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати на офіційному веб-сайті організації-розробника dndi@mvs.gov.ua або за адресою e-mail: spetctk@ukr.net