03.10.2019

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ «Пожежна безпека. Оцінювання протипожежних відстаней між суміжними об’єктами будівництва розрахунковими методами. Основні положення».

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/ регіонального стандарту

Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

УкрНДІЦЗ, ТК 25;

вул. Рибальська, 18, м. Київ, 01011;

e-mail: tc25@ukr.net

Строк подання коментарів – 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою:  tc25@ukr.net