05.09.2019

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ EN 13459:202Х (EN 13459:2011) «Матеріали для дорожньої розмітки. Відбір проб для зберігання та випробування».

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ДП «ДерждорНДІ»;

проспект Перемоги, 57, м. Київ, 03113;

e-mail: gostev.vdo@gmail.com

Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати на офіційному сайті організації-розробника www.dorndi.org.ua або на сайті відповідального ТК 307 http://www.tk307.in.ua.