03.09.2019

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ «Сталь та чавун. Методи визначення миш’яку»

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного

міжнародного/регіонального стандарту

Національний стандарт розроблено на заміну ГОСТ 2604.11-85 і ДСТУ ГОСТ 12358:2004

встановлює три методи визначення масової частки миш’яку.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ДП «УкрНТЦ «ЕНЕРГОСТАЛЬ»;

ТК 3 «Стандартизація методів визначення хімічного складу матеріалів металургійного виробництва»;

просп. Науки, 9, м. Харків, 61166;

тел.:(057) 758-07-58

e-mail: spirina@energostal.kharkov.ua

Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному  вигляді можна отримати за електронною адресою: www.energostal.kharkov.ua