03.09.2019

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ В-П  15.002:20ХХ “Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. План керування програмою (проектом). Єдиний наскрізний план. Основні положення”.

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Національний стандарт розроблено на заміну ГОСТ В 15.208-82.

Відповідного міжнародного/європейського стандарту немає.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

Управління стандартизації, кодифікації та каталогізації;

ТК 176 «Стандартизація продукції оборонного призначення»;

пр. Перемоги 55/2, м. Київ, 03113,

тел. (044) 454-74-70,

e-mail: tk_176@ukr.net

Строк подання коментарів — 15 робочих днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати, звернувшись за адресою:

Управління стандартизації, кодифікації та каталогізації (секретаріат ТК-176)

пр. Перемоги 55/2, м. Київ, 03113

e-mail: tk_176@ukr.net

Контактні особи: Грідін Юрій Вікторович, (044) 454-74-70