02.09.2019

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ В-П 15.602:20___ «Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Ремонт озброєння та військової техніки. Основні положення» (розроблено вперше).

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Відповідного міжнародного/європейського стандарту немає.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

482 конструкторсько – технологічний центр Озброєння Збройних Сил України
(482 КТЦ);

вул. Бориспільська, 71А, м. Київ, 02093

тел./факс (044) 567-86-71

e-mail: nfyr1104@ukr.net; ktcoz@i.ua; tk_176@ukr.net

Строк подання коментарів — 15 робочих днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати, звернувшись за адресою:

482 конструкторсько – технологічний цент Озброєння Збройних Сил України
(482 КТЦ);

вул. Бориспільська, 71А, м. Київ, 02093

тел./факс (044) 567-86-71

e-mail: nfyr1104@ukr.net; ktcoz@i.ua; tk_176@ukr.net

Контактна особа: Демидович Антон Петрович, тел. (050) 048-09-38