29.08.2019

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ ____:2020 «Система технічного обслуговування і ремонту техніки. Терміни та визначення».

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»;

ТК 88 «Розробка та постановка продукції на виробництво»;

вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143, Україна;

тел./факс: +38 044 452-27-91; e-mail: fondinform@csm.kiev.ua;

Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту можна отримати на офіційному веб-сайті ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» www.csm.kiev.ua, на сторінці ТК 88.