20.08.2019

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ «Судова психологічна експертиза. Використання поліграфу. Загальні вимоги».

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного чи регіонального стандарту

Відповідні міжнародний чи регіональний стандарти відсутні.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма зацікавленими сторонами

Адреса подання коментарів:

ТК 192,

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України;

вул. Смоленська, 6. м. Київ, 03057, Україна;

тел./факс: +38 (044) 200-29-10, +38 (044) 200-29-43;

e-mail: «yurii.irkhin@kndise.gov.ua».

Строк подання коментарів – 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати на офіційному веб-сайті організації-розробника за адресою
e-mail: «yurii.irkhin@kndise.gov.ua».

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до першої редакції проекту національного стандарту

ДСТУ ХХХХ:20ХХ Судова психологічна експертиза. Використання поліграфу. Загальні вимоги

 

 

1 Підстава розроблення проекту національного НД

Підставою для розроблення проекту національного стандарту ДСТУ ХХХХ:20ХХ «Судова психологічна експертиза. Використання поліграфу. Загальні вимоги» (національний стандарт), є Програма робіт з національної стандартизації на 2019 рік за сферою діяльності ТК 192 «Судова експертиза», тема завдання – 522.2.1-2019.

 

2 Терміни розроблення

Початок робіт із розроблення проекту національного стандарту – січень 2019 року, кінець робіт – грудень 2019 року.

 

3 Призначеність і завдання національного НД

Призначеність і завдання прийняття національного стандарту полягає в установленні та систематизуванні понятійно-категорійного апарату і термінології, що використовуватимуться в частині судової психологічної експертизи з використанням поліграфу, імплементації європейських і міжнародних стандартів у сфері судово-експертної діяльності, юридичної психології і судової психофізіології, забезпеченні єдиного підходу до застосування методологічного, діагностичного й технологічного інструментарію в судовій психологічній експертизі з використанням поліграфу. Цей стандарт можуть застосовувати суб’єкти судово-експертної діяльності в Україні у судовій психологічній експертизі при встановленні фактів приховування чи спотворення інформації.

 

4 Характеристика об’єкта стандартизації

Об’єктом стандартизації є загальні вимоги до умов та порядку застосування поліграфів у судово-експертній практиці, технічного обладнання та устаткування, методологічного та діагностичного забезпечення процедури проведення психологічної експертизи з використанням поліграфу.

 

5 Наявність міжнародних, регіональних стандартів, а також стандартів інших країн

ДСТУ 8692:2016 Поліграфи. Технічні умови;

ДСТУ ASTM E2035:201 (ASTM E2035-12(2017), IDT) «Судова психофізіологія. Словник термінів»;

ASTM E2035-12(2017) «Standard Terminology Relating to Forensic Psychophysiology» (версія en).

 

6 Надання стандарту чинності, запровадження, дата першого перевірення та періодичність перевіряння стандарту

Розроблення першої редакції проекту національного стандарту «Судова психологічна експертиза. Використання поліграфу. Загальні вимоги»

 

7 Взаємозв’язок з іншими нормативними документами зі стандартизації

Проект національного стандарту «Судова психологічна експертиза. Використання поліграфу. Загальні вимоги» на момент розробки не пов'язаний з іншими нормативними документами зі стандартизації

 

8 Відомості про погодження проекту національного стандарту «Судова психологічна експертиза. Використання поліграфу. Загальні вимоги»

Перша редакція проекту національного стандарту «Судова психологічна експертиза. Використання поліграфу. Загальні вимоги» погодженя з технічним комітетом стандартизації «Судова експертиза» (ТК 192).

 

9 Джерела інформації

ДСТУ 8692:2016 Поліграфи. Технічні умови;

ASTM E2063-12 (2017) «Стандартна практика перевірки калібрування і функціональних можливостей поліграфів, які застосовуються при проведень досліджень в галузі судової психофізіологічної детекції брехні”;

ДСТУ ASTM E2035:201 (ASTM E2035-12(2017), IDT) «Судова психофізіологія. Словник термінів»;

ASTM E2035-12(2017) «Standard Terminology Relating to Forensic Psychophysiology» (версія en).

 

10 Додаткові дані

Проект національного стандарту «Судова психологічна експертиза. Використання поліграфу. Загальні вимоги» розроблений завідувачем відділу психологічних досліджень КНДІСЕ, головою підкомітету № 4 ТК 192 Ю. Ірхіним; головним науковим співробітником відділу психологічних досліджень КНДІСЕ, членом підкомітету № 4 ТК 192 Т. Морозовою, заступником завідувача відділу психологічних досліджень КНДІСЕ, членом підкомітету № 4 ТК 192 А. Семенцем.

 

Юрій Ірхін

 

.06.2019