09.08.2019

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ «Сталь та чавун. Методи визначення ванадію»

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного

міжнародного/регіонального стандарту

Національний стандарт розроблено на заміну ГОСТ 2604.7-84 і ДСТУ ГОСТ 12351:2005.

Стандарт є уніфікований і розроблюється на зміну двох міждержавних стандартів та встановлює сучасні методи визначання масової частки ванадію в сталі та чавуні. До стандарту включено п’ять методів визначення масової частки ванадію: амперометричний, кулонометричний, титримет-ричний, екстракційно-фотометричний та атомно-абсорційний. Розширений діапазон визначення масової частки ванадію від 0,005% до 10,0%. Стандарт доповнений розділами: «Нормативні посилання», «Вимоги до похибки вимірювань», «Вимоги до кваліфікації оператора», «Вимоги щодо безпеки» і викладений у відповідності до сучасних загальних та метрологічних вимог.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ДП «УкрНТЦ «ЕНЕРГОСТАЛЬ»;

ТК 3 «Стандартизація методів визначення хімічного складу матеріалів металургійного виробництва»;

просп. Науки, 9, м. Харків, 61166;

тел.:(057) 758-0 758

e-mail: spirina@energostal.kharkov.ua

Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному  вигляді можна отримати на офіційному

веб-сайті ДП «УкрНТЦ «ЕНЕРГОСТАЛЬ», на який покладено функції секретаріату ТК 3: www.energostal.kharkov.ua