08.08.2019

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ EN ISO 6385:20___ «Ергономічні принципи проектування робочих систем». Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN ISO 6385:2018 «Ергономічні принципи при проектуванні робочих систем».

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Європейський стандарт EN ISO 6385:2016 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT).

До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

Український науково-дослідний інститут дизайну та ергономіки НАУ (УкрНДІ ДЕ НАУ);

пр. Космонавта  Комарова, 1, корп. 9, м. Київ, 03058;

ТК 121 «Дизайн та ергономіка»;

тел. (044) 497-51-78;

e-mail: ndi-design@ukr.net.

Строк подання коментарів – 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати на офіційному веб-сайті організації-розробника www.ndi-design.nau.edu.ua або за електронною адресою: ndi-design@ukr.net.