08.08.2019

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ Вироби макаронні. Загальні технічні умови.

Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ 7043:2009 «Вироби макаронні. Загальні  технічні  умови».

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного

міжнародного / регіонального стандарту

Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

Всеукраїнська асоціація пекарів;

ТК 153 “Хлібобулочні та макаронні вироби”;

вул. Коновальця 31, офіс 514, м. Київ, 01133;

тел./факс (044) 529-62-56;

e-пошта: standart@vap.org.ua  

Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному  вигляді можна отримати, зробивши запит за електронною адресою: vap@vap.org.ua ; standart@vap.org.ua.