22.07.2019

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ 3587:201Х «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги. Вимоги до експлуатаційного стану».

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного чи регіонального стандарту

Відповідний проект національного стандарту розроблено на заміну ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану».

Відповідні міжнародні та регіональні стандарти відсутні.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ДП «ДерждорНДІ»,

просп. Перемоги, 57, м. Київ, 03113, Україна;

тел./факс (044) 201-08-77;

e-mail: vtdr@ukr.net

Строк подання коментарів – 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати на офіційному веб-сайті організації-розробника: dorndi.org.ua  в розділі «Нормативні документи» та на веб-сайті ТК 307 – tk307.in.ua.