18.07.2019

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ В-П 15.101:20ХХ «Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Тактико-технічне (технічне) завдання на виконання науково-дослідних робіт»

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Національний стандарт розроблено на заміну ГОСТ В 15.101-79.

Відповідного міжнародного/європейського стандарту немає.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України (ЦНДІ ОВТ ЗСУ)

пр. Повітрофлотський 28, м. Київ, 03049,

тел. (044) 271-08-73,

e-mail: cndi_ovt@mil.gov.ua

Строк подання коментарів — 15 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати, звернувшись за адресою:

Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України (ЦНДІ ОВТ ЗСУ)

пр. Повітрофлотський 28, м. Київ, 03049,

тел. (044) 271-08-73,

e-mail: cndi_ovt@mil.gov.ua.

Контактна особа: Зотова Людмила Михайлівна (044) 271-08-73, 520-12-84,
271-09-66, моб. (097) 469-20-53.