13.01.2022

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації

ДСТУ «Настанова з контролю якості монтажу збірних бетонних і залізобетонних конструкцій» (тема завдання — 0896–2021).

Національний стандарт розроблено вперше.

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ТК 309 «Будтехнології»;

Державне підприємство «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва»
(ДП НДІБВ);

просп. В.Лобановського, 51, м. Київ, 03110;

тел. (044) 248-88-89;

тел./факс (044) 275-12-25;

електронна адреса: ndibv_post@ukr.net

Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: ndibv_post@ukr.net