17.11.2021

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації

ДСТУ EN ISO 11819-2 (EN ISO 11819-2:2017, IDT; ISO 11819-2:2017, IDT) Акустика. Вимірювання впливу дорожнього покриття на транспортний шум. Частина 2. Метод безпосередньої близькості. (тема завдання — 1012–2021)

Національний стандарт розроблено вперше.

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Європейський стандарт EN ISO 11819-2:2017, буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).

До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ТК 83 «Вагони»;

ДП НДІ «Система»;

вул. Кривоноса, 6, м. Львів, 79008;

тел. 032-239-92-22;

електронна адреса: ndv-12@ukr.net

Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: ndv-12@ukr.net