08.10.2021

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації

ДСТУ EN ISO 13786:20__ (EN ISO 13786:2017, ІDТ; ISO 13786:2017, ІDТ) «Теплові  характеристики будівельних конструкцій. Динамічні теплові характеристики. Методи розрахунку» (тема завдання — 0810–2020).

Національний стандарт розроблено вперше.

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Європейський стандарт EN ISO 13786:2017 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).

До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ТК 302 «Енергоефективність будівель і споруд»;

ДП «НДІБК»;

вул. Преображенська, 5/2, м. Київ-37, 03037;

електронна адреса: oleksiienko@ndibk.gov.ua

Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: oleksiienko@ndibk.gov.ua