08.10.2021

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації

ДСТУ «Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель» (тема завдання — 0537–2021).

Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ Б В.2.6-189:2013 « Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будинків».

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ТК 302 «Енергоефективність будівель і споруд»;

ДП «НДІБК»;

вул. Преображенська, 5/2, м. Київ-37, 03037;

електронна адреса: oleksiienko@ndibk.gov.ua

Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: oleksiienko@ndibk.gov.ua