21.08.2019

Повідомлення про розроблення першої редакції національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ ХХХХ:20ХХ «Судова експертиза. Терміни та визначення»

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного чи регіонального стандарту

Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

Національна академія внутрішніх справ (ННІ № 2);

пл. Солом'янська, 1, м. Київ-ДСП, 03035;

ТК 192 «Судова експертиза»;

Тел./факс: +38 044 512 30 34;

e-пошта: tk192@i.ua

Строк подання коментарів – 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: tk192@i.ua