07.03.2018

Меморандум про спільну наукову, науково-технічну і освітню діяльність з вищими навчальними закладами

Національний орган стандартизації ДП «УкрНДНЦ» підписав Меморандум про спільну наукову, науково-технічну і освітню діяльність з вищими навчальними закладами, а саме:

1. Національний університет біоресурсів та природокористування України.

2. Національний авіаційний університет.

3. Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління.

4. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

5. Херсонський національний університет.

6. Полтавський університет економіки і торгівлі.

7. Одеська національна академія харчових технологій

8. Чорноморський національний університет ім. П. Могили