Новини
23.02.2018
Повідомлення про скасування національних нормативних документів
1. Позначення та назва національних нормативних документів, запропонованих до скасування ДСТУ 4441:2005 «Енергозбереження. Енергетичне маркування електрообладнання побутової призначеності. Визначення енергетичної ефективності ламп» разом зі зміною № 1 до нього 2. Пропонована дата скасування та умови скасування Без  заміни з 15 червня 2018 року. 3. Підстава для перевірки національних нормативних документів...
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ «Автомобільні дороги. Оцінювання впливів автомобільних доріг загального користування на довкілля» 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного регіонального стандарту Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає. 3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами Адреса подання коментарів: ДП «ДерждорНДІ», просп. Перемоги, 57, м. Київ, 03113; тел./факс (044)...
22.02.2018
Схвалення проекту стандарту  ETSI EN 305 200-2-3  V1.1.0 (2018-02) «Доступ, термінали, передача та мультиплексування (ATTM); Управління енергетикою; Операційна інфраструктура; Глобальні КПЕ;Частина 2: Специфічні вимоги; Підрозділ 3: Мережі мобільного широкосмугового доступу»
До  відома зацікавлених  сторін. Повідомляємо, що розпочато процес громадського обговорення та схвалення проекту стандарту  ETSI  «Доступ, термінали, передача та мультиплексування (ATTM); Управління енергетикою; Операційна інфраструктура; Глобальні КПЕ;Частина 2: Специфічні вимоги; Підрозділ 3: Мережі мобільного широкосмугового доступу» («Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM); Energy management; Operational infrastructures; Global KPIs; Part 2: Specific requirements; Sub-part 3:...
Cертифікаційний аудит системи управління якістю Інституту підготовки фахівців Національного органу стандартизації на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 «Система управління якістю. Вимоги»
22  лютого 2018 року орган з сертифікації систем управління ДП «Волиньстандартметрологія» провів сертифікаційний аудит системи управління якістю Інституту підготовки фахівців Національного органу стандартизації на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 «Система управління якістю. Вимоги». Аудит проводився в два етапи (на першому з них аудиторами було здійснено аналіз документів системи управління,...