Проекти національних стандартів

20.09.2019
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ ISO 2431:201_ (ISO 2431:2019, IDT) «Фарби та лаки. Визначення часу витікання з використанням лійок».

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Міжнародний  стандарт ISO 2431:2019 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).

До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ТК 168 «Лаки та фарби»;

01034 м. Київ, п/с №209;

е-mail: tk_168@ukr.net

Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: tk_168@ukr.net


19.09.2019
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ EN 15198:2017 (EN 15198:2007, IDT) Методика оцінювання небезпеки неелектричного устатковання та складників, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечних середовищах. Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 15198:2017 (EN 15198:2007, IDT). 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Європейський стандарт EN 15198:2007, IDT буде прийнято як національний...

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ CEN/TS 16459:202_ (CEN/TS 16459:2013, IDT) «Зовнішній вогневий вплив на покриття та покрівлі. Розширене застосування результатів випробування CEN/TS 1187». 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Європейський стандарт CEN/TS 16459:2013 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу. Ступінь відповідності — ідентичний (IDT). До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами...

18.09.2019
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ ASTM D2369-10e1:201_ (ASTM D2369-10e1:2015, IDT) «Стандартний метод визначення вмісту летких речовин у лакофарбових матеріалах». 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Міжнародний  стандарт ASTM D2369-10e1:2015 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу. Ступінь відповідності — ідентичний (IDT). До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України. 3 Адреса...

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ____:2020 «Технічна діагностика. Діагностування і контроль технічного стану посудин і трубопроводів під дією агресивного робочого середовища. Загальні вимоги». 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає. 3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами Адреса подання коментарів: Інститут проблем міцності імені Г.С. Писаренка...

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ  ___:20__ «Матеріали щебеневі для поверхневої обробки та шарів основи і покриття дорожнього одягу. Загальні технічні умови». Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ Б В.2.7-30:2013 «Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних основ та покриттів автомобільних доріг. Загальні технічні умови». 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Відповідного міжнародного чи регіонального...